.
Reklama
https://powermeetings.eu/kongres-pelletu/
.

Sklep IKEA w Szczecinie z innowacyjną instalacją grzewczo-chłodniczą

Gruntowe pompy ciepła, biorąc pod uwagę ich niskoemisyjną charakterystykę pracy oraz wysoką niezawodność, stają się w ostatnim czasie przedmiotem sporego zainteresowania architektów projektujących obiekty wielkopowierzchniowe.

Zastosowanie instalacji tego typu w celach grzewczych oraz chłodniczych znacznie ułatwia spełnienie norm przy ubieganiu się o certyfikaty budynków przyjaznych dla środowiska np. BREEAM.

Reklama
oknonet.pl

Przyjęta w 2012 roku przez IKEA strategia „People & Planet Positive” zakłada m.in. wzrost efektywności energetycznej wszystkich placówek. Od 2020 roku wszystkie nowe i zmodernizowane budynki korzystają z odnawialnych systemów ogrzewania i chłodzenia. Wybór gruntowej pompy ciepła z pionowymi wymiennikami jako głównego źródła ciepła i chłodu dla najnowszego sklepu IKEA, otwartego latem 2021 roku, wpisuje się w ten trend. Obiekt handlowo-usługowy ma pow. 29 tys. m2.

Wykonano 192 pionowe otworowe wymienniki ciepła o długości 100 m, łącznie 19 200 mb. odwiertów. Wiercenie otworów prowadzone było z zastosowaniem technologii na prawy obieg płuczki za pomocą świdra gryzowego o średnicy Ø 143 mm. Po osiągnięciu zadanej głębokości w każdym z otworów mechanicznie zainstalowano U-rurkę o średnicy 40 mm. Przestrzeń pierścieniową wokół kolektorów w otworach wiertniczych na całej ich długości wypełniono iniekcyjnie mieszaniną TermorotaS. Jest to specjalna mieszanina cementacyjna stosowana w celu wypełnienia przestrzeni pierścieniowej w otworach wiertniczych, w szczególności pionowych kolektorów do pomp ciepła. Substancja TermorotaS posiada wysoką przenikalność cieplną na poziomie 2 W/(m2∙K). Mieszanina spełnia również funkcje izolacji pomiędzy warstwami geologicznymi i zapobiega przepływowi wód podziemnych. Odległość pomiędzy otworowymi wymiennikami wynosząca 5 m, podyktowana została udowodnionym wpływem na wzrost efektywności sezonowego magazynowania ciepła i chłodu w górotworze. Akumulowana w ten sposób energia poprawia parametry pracy systemu grzewczego w zimie oraz umożliwia pasywne chłodzenie budynku latem.

Innowacyjnym rozwiązaniem w danej instalacji jest połączenie obiegu wody cyrkulującej w otworowych wymiennikach ze zbiornikami przeciwpożarowymi, dzięki czemu pojemność energetyczna zgromadzonej w nich wody skutecznie i bezpiecznie niweluje szczytowe zapotrzebowanie obiektu w energię.

Zbiorniki przeciwpożarowe zlokalizowane pod obiektem IKEA w Szczecinie, współpracujące z otworowymi wymiennikami ciepła poprzez akumulację ciepła i chłodu, celem niwelacji szczytowego zapotrzebowania na energię.

 

Wdrożono również nowy produkt w postaci monitoringu UTES (Underground Thermal Energy Storage), którego zadaniem jest rejestracja oraz archiwizacja temperatury powrotu wody w każdym wymienniku ciepła. Na bazie tych danych możliwym jest optymalizacja parametrów pracy dolnego źródła, poprzez regulację przepływów do równomiernej temperatury powrotu czynnika roboczego w każdym z odwiertów. Wykorzystywany w ten sposób jest cały energetyczny potencjał górotworu.

 

UTES - System monitorowania temperatury pracy dolnego źródła instalacji grzewczo-chłodniczej w obiekcie IKEA przy ul. Białowieskiej i Mieszka I w Szczecinie.
UTES – System monitorowania temperatury pracy dolnego źródła instalacji grzewczo-chłodniczej w obiekcie IKEA przy ul. Białowieskiej i Mieszka I w Szczecinie.

 

Kaskada pomp ciepła dostarczających ciepło oraz chłód dla obiektu IKEA w Szczecinie.

 

Ideowy schemat instalacji grzewczo-chłodniczej obiektu IKEA w Szczecinie w trybie ogrzewania pompami ciepła.

 

Ideowy schemat instalacji grzewczo-chłodniczej obiektu IKEA w Szczecinie w trybie chłodzenia pasywnego oraz z możliwością zastosowania pomp ciepła i dry-coolera.

 

Roboty wiertnicze prowadzone przez firmę SATOR Grzegorz Skowroński celem wykorzystania ciepła Ziemi dla potrzeb obiektu IKEA przy ul. Białowieskiej i Mieszka I w Szczecinie

 

Studnia zbiorcza w postaci komory żelbetowej, stanowiąca zabezpieczenie przed natężonym ruchem pojazdów oraz wysokim poziomem wód gruntowych.

Właściwe prace wiertnicze poprzedzone zostały wykonaniem Testu Reakcji Termicznej na otworze pilotażowym o głębokości 100 m. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie jednostkowej mocy, przewodności efektywnej, oporze termicznym oraz średniej temperaturze naturalnej wymiennika otworowego.

Zaprezentowany system grzewczo-chłodniczy na bazie gruntowych pomp ciepła w Szczecinie nie jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w obiektach IKEA w Polsce. Podobne instalacje funkcjonują z powodzeniem od wielu lat w placówkach IKEA w Łodzi, Wrocławiu, Bydgoszczy oraz Lublinie.

źródło: Sator

SATOR Grzegorz Skowroński
26-900 Kozienice-Nowiny
ul. Wspólna 10
tel. +48 48 382 05 07
e-mail: [email protected]
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz