Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Rezultaty posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce

Na początku marca odbyło się posiedzenie wyjazdowe Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Głównym tematem była transformacja polskiego górnictwa w kierunku innowacji technologicznych.

Rezultaty posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce [źródło: srk.com.pl]
Rezultaty posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce [źródło: srk.com.pl]

Celem posiedzenia było przedstawienie koncepcji działalności Spółki w perspektywie najbliższych lat, w zakresie wykorzystania majątku i posiadanego potencjału oraz nadania impulsu rozwojowego gospodarce. Zgodnie ze strategią rozwojową SRK SA poszukuje rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej, poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Nadmiar wyprodukowanej energii może być użyty do produkcji wodoru, który można wykorzystać do jej ponownego wyprodukowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania energetycznego.

 

Oddział Spółki, jakim jest Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, odpompowuje rocznie około 90 mln m3 wody. Zapewnia w ten sposób bezpieczną eksploatację węgla we wciąż fedrujących kopalniach. Spółka planuje zagospodarowanie pozyskiwanej wody poprzez jej uzdatnianie lub wykorzystanie jako źródła zasilania elektrowni szczytowo-pompowych, pomp ciepła oraz bezpośrednie wykorzystanie do ogrzewania pomieszczeń. Wody kopalniane z pompowni, można będzie wykorzystać jako alternatywne dla obecnych ujęć wody, a także jako strategiczno-awaryjne ujęcia na wypadek zdarzeń kryzysowych. Dysponowanie takimi dodatkowymi ujęciami jest zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia -informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

 

Dzięki zagospodarowaniu wód zostaną obniżone koszty pompowania, zwiększy się ochrona zasobów wód podziemnych i ochrona środowiska. Przyczyni się do zmniejszania niedoborów wody, zmniejszenie bezpośredniego zrzutu wód do cieków i ograniczenie emisji soli.

Energia, która może być wytwarzana poprzez zainstalowane w nieruchomościach Spółki panele fotowoltaiczne, bądź turbiny aerodynamiczne, ma częściowo zastępować energię wytwarzaną z paliw kopalnych, ograniczając emisję gazów do atmosfery — informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

W ramach podsumowania spotkania, jego uczestnicy wspólnie stwierdzili, że wskazane działania przyniosą efekty zarówno ekonomiczne, społeczne jak i ekologiczne.

źródło: srk.com.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz