.
Reklama
oknonet.pl
.

REPowerEU tematem konferencji Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenie Gospodarki Niemieckiej

W dniu 4 lipca 2022 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Gospodarki Niemieckiej, podczas której wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego mówił o uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych oraz wdrożenie planu REPowerEU.

REPowerEU tematem konferencji Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenie Gospodarki Niemieckiej [źródło: www.gov.pl]
REPowerEU tematem konferencji Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenie Gospodarki Niemieckiej [źródło: www.gov.pl]

REPowerEU to unijny plan założeń i kierunków działań, w celu uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 rokiem. Odnosząc się do niego, Rząd Polski opowiada się za przedłużeniem i rozszerzeniem możliwości podejmowania przez państwa członkowskie działań naprawczych, m.in. w formie pomocy państwa, środków fiskalnych lub interwencji publicznej w ceny detaliczne energii elektrycznej i gazu.

Reklama
oknonet.pl

W obecnej sytuacji geopolitycznej należy kontynuować działania na rzecz optymalizacji funkcjonowania rynku energii elektrycznej przy zachowaniu dotychczasowego modelu kształtowania cen, który jest neutralny technologicznie i zapewnia przewidywalność — powiedział wiceminister Adam Guibourgé Czetwertyński.

Polska z zainteresowaniem przyjmuje propozycje, takie jak: zapełnienie magazynów gazu do poziomu 90% ich pojemności, wprowadzenie koordynowanego przez KE systemu wspólnych zakupów gazu ziemnego oraz plan zwiększenia podaży LNG – zaznaczył wiceminister.

Komisja Europejska powinna rozważyć możliwość uruchomienia specjalnego wsparcia finansowego dla pilnej rozbudowy infrastruktury importu LNG w Unii Europejskiej — zaapelował wiceminister Adam Guibourgé Czetwertyński.

Postulat Komisji Europejskiej, aby każda nowa infrastruktura gazowa spełniała warunki pozwalające na wykorzystanie wodoru, na obecnym etapie technologicznym, jest niewykonalny do realizacji — dodał.

Stabilny dostęp do energii po przystępnych cenach według wiceministra jest podstawą funkcjonowania gospodarki europejskiej. W tym kontekście agresja Rosji na Ukrainę i związane z nią aspekty bezpieczeństwa energetycznego determinują konieczność przedefiniowania podejścia UE do transformacji klimatycznej.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz