.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Polska Spółka Gazownictwa pozyska dodatkowe środki finansowe na przyłączenia do sieci gazowej

Z powodu wyczerpania budżetu na realizację przyłączy gazowych PGZ z począktiem roku poinformował o wstrzymaniu kolejnych realizacji. Na dzień dzisiejszy spółka potwierdza, że pozyska dodatkowy budżet. Jak to ma się do klientów, którzy dostali w międzyczasie odmowy?

Polska Spółka Gazownictwa pozyska dodatkowe środki finansowe na przyłączenia do sieci gazowej [źródło: www.psgaz.pl]
Polska Spółka Gazownictwa pozyska dodatkowe środki finansowe na przyłączenia do sieci gazowej [źródło: www.psgaz.pl]

Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa, pozyskali oni dodatkowe środki finansowe, które pozwolą zawrzeć kolejne nowe umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego.

Reklama
oknonet.pl

Klienci, którzy już otrzymali odmowy, w ciągu najbliższego czasu zostaną poinformowani przez Polską Spółkę Gazownictwa o możliwości przyłączenia się do sieci gazowej. Muszą oni jednak spełnić po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci, o których mowa w ustawie Prawo Energetyczne.

Należy złożyć odpowiedni wniosek z załącznikiem do PSG. Na podstawie wniosku spółka sprawdza techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. Niezbędnym warunkiem przyłączenia do sieci gazowej jest posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości. Jeżeli będą istniały techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, PSG wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

źródło: www.psgaz.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz