Reklama
https://h2poland.com.pl/

Nowe rozwiązania systemu prosumenckiego mają wspierać działania samorządów — podkreśla wiceminister Ireneusz Zyska

Przedstawiciele samorządów terytorialnych w porozumieniu z Ministrem Klimatu i Środowiska przygotowali propozycje rozwiązań mających na celu skuteczną realizację tzw.: projektów parasolowych. Około 94 tyś prosumentów może skorzystać tych rozwiązań.

Nowe rozwiązania systemu prosumenckiego mają wspierać działania samorządów — podkreśla wiceminister Ireneusz Zyska [źródło: www.gov.pl]
Nowe rozwiązania systemu prosumenckiego mają wspierać działania samorządów — podkreśla wiceminister Ireneusz Zyska [źródło: www.gov.pl]

15 listopada 2021 r. doszło do spotkania wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyska z przedstawicielami samorządów terytorialnych i urzędów marszałkowskich. Omawiali oni zmiany w systemie rozliczeń prosumentów oraz stan realizacji projektów parasolowych. Spotkanie było kontynuacją prowadzonego od kilku tygodni dialogu z przedstawicielami urzędów miast i gmin.

Reklama
oknonet.pl

 

Naszym celem jest opracowanie takich zmian legislacyjnych w ramach projektu ustawy procedowanej obecnie w Parlamencie, by jednostki samorządu terytorialnego wdrażające obecnie tzw. programy parasolowe, mogły je zrealizować z korzyścią zarówno dla gmin, ale przede wszystkim dla ich mieszkańców, którzy zawarli umowy w tym zakresie — podkreślił wiceminister Zyska w rozmowie z przedstawicielami samorządów.

Podejmowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKIŚ) inicjatywy oraz propozycje nowych rozwiązań skierowane są do całego sektora. Współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i branży to bardzo ważny sygnał, który podkreśla gospodarczy wymiar odnawialnych źródeł energii. Dlatego tak ważne jest, by prowadzić dialog i wspólnie wypracowywać rozwiązania wspierające nie tylko cały sektor OZE, ale także naszych obywateli, którzy zdecydowali się podjąć działania — dodał wiceminister Zyska.

Dzięki wypracowanym rozwiązania każda osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego, lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraża nadzieję, że to rozwiązanie uzyska poparcie na kolejnym etapie prac parlamentarnych. Dokument został przyjęty przez Sejm RP i trafił pod obrady Senatu RP.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz