Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Energa Obrót pomaga samorządom zwiększyć efektywność energetyczną

Inwestowanie w efektywność energetyczną powinno być jednym z priorytetów władz samorządowych. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze prowadzi do oszczędności, poprawy jakości życia lokalnych społeczności, a także ochrony środowiska. Odpowiedzią na oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie są usługi oferowane przez Energę Obrót, spółkę z Grupy ORLEN.  

Energa Obrót pomaga samorządom zwiększyć efektywność energetyczną

O tym, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego mogą poprawić swoją efektywność energetyczną, dyskutowali uczestnicy spotkania zorganizowanego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. Jego uczestnikami byli m.in. minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, prezes Zarządu Energi Obrotu Jarosław Wróbel, dyrektor zarządzający sprzedażą Energi Obrotu Marcin Dawidowski oraz przedstawiciele władz samorządowych.  W spotkaniu aktywny udział wzięło prawie 80 samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Decydując się na rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, samorządy nie tylko wykazują się dbałością o środowisko. Przejście na bardziej energooszczędne technologie może także przynieść znaczne oszczędności w kosztach eksploatacyjnych i zaoszczędzić pieniądze, które mogą być przeznaczone na inne ważne inwestycje lub usługi dla lokalnej społeczności – Jarosław Wróbel, prezes Zarządu Energi Obrotu.

Podczas spotkania podsumowano także skuteczność rządowej Tarczy Solidarnościowej. Szacowane z jej tytułu oszczędności dla klientów spółki w przypadku klientów indywidualnych w 2023 roku sięgną aż 3 mld złotych, natomiast dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego będą to 2 mld złotych w odniesieniu do klientów spółki. Natomiast dla przykładowej jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonowanie Tarczy Solidarnościowej i zamrożenie cen energii może obniżyć koszty zakupu nawet o 44%.

Bogate portfolio usług efektywnościowych

Jednym ze sposobów ograniczenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora publicznego jest zastosowanie systemów zarządzania energią. Warto także przeprowadzić modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, a także zoptymalizować temperaturę pomieszczeń w budynkach i wykorzystywać do ich ogrzania np. ciepło odpadowe. Ale to nie jedyne możliwości. Energa Obrót oferuje szereg kompleksowych rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć zużycie energii w obiektach wykorzystywanych przez samorządy, a także rozwijać lokalne źródła wytwórcze.

Bardzo ważnym elementem w procesie planowania i modernizacji jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. Pozwala on określić stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także zawiera wykaz przedsięwzięć koniecznych do podjęcia na drodze do poprawy efektywności energetycznej samorządu. Ocenia ich opłacalność ekonomiczną i stopień oczekiwanych oszczędności. Jest równocześnie niezbędny do uzyskania dofinansowania czy tzw. białych certyfikatów  – Jarosław Wróbel.

Samorząd, który zdecyduje się na tego typu przedsięwzięcie, otrzyma pełne wsparcie na wszystkich etapach realizacji – od projektu technicznego i pomocy w pozyskaniu finansowania po wykonanie.

Gwarancja pochodzenia energii z OZE

Warto także podkreślić, że Energa Obrót oferuje dostawy prądu dla samorządów w elastycznych modelach zakupu, z gwarancją pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Spółka jest liderem rynku sprzedaży w tym zakresie – aktualnie aż 40% sprzedawanej energii pochodzi z OZE.

Rozwój energetyki to zmiana dotychczasowego modelu produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. Nowe instalacje OZE i dostęp do tych źródeł są odpowiedzią na wysokie koszty nośników energii. Trend w kierunku budowy małych źródeł wytwórczych jest impulsem do powstawania lokalnych „społeczności energetycznych”, a to z kolei jest szansą dla gmin i miast do uczestnictwa w korzyściach z transformacji energetycznej polegającej m.in. na budowie nowoczesnej energetyki rozproszonej i efektywnym bilansowaniu obszarowym – Jarosław Wróbel.

Bilansowanie energii wytworzonej w źródłach możliwe jest dzięki stabilnym partnerom. Takim z pewnością jest Energa Obrót. Dobra współpraca lokalnych odbiorców energii ze sprawdzonym sprzedawcą jest kluczem do sukcesu przy zmieniającym się otoczeniu technicznym i prawnym.

Źródło: energa.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz