Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Młodzieżowa Rada Klimatyczna — Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza nabór

1 czerwca 2022 roku ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna — Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza nabór [źródło: www.gov.pl]
Młodzieżowa Rada Klimatyczna — Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza nabór [źródło: www.gov.pl]

W naborze brać mogą młodzi ludzie, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski.

Reklama
oknonet.pl

Do zadań Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej należeć będzie:

  • Wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
  • kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
  • podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

Kandydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (1 czerwca 2022 r.) miały ukończone 15 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat. W naborze wyłonione zostaną 32 osoby. Zgłoszenia zostaną podzielone na dwie grupy.

I. grupa: osoby poniżej 20 roku życia, urodzone między 2 czerwca 2002 r. a 1 czerwca 2007 r. W tej grupie wiekowej, z każdego województwa zostanie wyłoniony jeden uczestnik naboru z najwyższą oceną merytoryczną, łącznie wybranych zostanie 16 uczestników.

II. Grupa: osoby w wieku 20 lat i więcej, urodzone między 2 czerwca 1996 r. a 1 czerwca 2002 r. W tej grupie wiekowej zostanie wybranych 16 uczestników naboru z najwyższą oceną merytoryczną, bez podziału na województwa.

Zgłaszać się można do 30 czerwca 2022 r.

Aby wziąć udział w naborze, wystarczy wysłać wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska drugiej kadencji na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin naboru do Młodzieżowej Rady Klimatycznej drugiej kadencji są dostępne na stronie internetowej ministerstwa w zakładce dotyczącej Młodzieżowej Rady Klimatycznej:, oraz pod poniższą informacją.

Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej ministerstwa nie później niż do 25 października 2022 r.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz