Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Ministerstwo wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Zaprezentowaliśmy program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

Dzisiaj na potrzeby ciepłownictwa spala się ok 40% węgla, głównie miału. 2 mld zł na wsparcie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii trafi do samorządów i przedsiębiorców. Program uruchomi NFOŚiGW już 16 kwietnia 2024 r. O szczegółach wsparcia finansowego poinformowały w trakcie konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i wiceministra Urszula Zielińska. Wydarzenie odbyło się 9 kwietnia 2024 r. w siedzibie resortu klimatu i środowiska.

Ministerstwo wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Zaprezentowaliśmy program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”
Ministerstwo wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Zaprezentowaliśmy program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

Najważniejsze informacje:

  • uruchamiamy 2 mld zł na wsparcie w ramach programu „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”;
  • przedsiębiorcy i samorządy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię, a także przyłączenie do sieci ciepłowniczej i magazyny ciepła;
  • program jest finansowany z Funduszu Modernizacyjnego (budżet 2 mld zł, w tym: 1,43 mld zł dotacja 0,57 mld zł pożyczka);
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi program już 16 kwietnia 2024 r.

5,8 mln gospodarstw domowych podłączonych do systemu ciepłowniczego

Mamy kolejne dobre wieści dla tych, którzy razem z nami chcą podjąć wysiłek na drodze do uzyskania neutralności klimatycznej. Ogłaszamy nowy program dla ciepłownictwa z pulą 2 miliardów złotych na inwestycje w ciepło systemowe, oparte na odnawialnych źródłach energii, z Funduszu Modernizacyjnego. To pieniądze, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i spółki komunalne – powiedziała minister klimatu i środowiska paulina Hennig-Kloska.

W Polsce do systemu ciepłownictwa podłączonych jest 5,8 mln gospodarstw domowych – to pokazuje jak istotny jest element transformacji dot. właśnie ciepłownictwa systemowego. Pieniądze z programu można będzie przeznaczyć m.in. na pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię, magazyny ciepła, ale także przyłączenie do sieci ciepłowniczej – dodała.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i obejmie inwestycje dotyczące budowy i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 megawatów mocy cieplnej – MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystywane będą pompy ciepła, kolektory słoneczne i geotermia (bez kogeneracji). Elementem inwestycji mogą być ponadto przyłącza do sieci ciepłowniczej należącej do beneficjenta (wytwórcy energii) lub magazyny energii (magazyny ciepła, ale i inne technologie).

To pierwszy w pełni zielony program, który pokazuje jasny kierunek transformacji ciepłownictwa – od ciepłownictwa węglowego do ciepłownictwa w pełni zielonego – powiedziała wiceministra Urszula Zielińska.

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce OZE w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Budżet na realizację celu programu wynosi 2 mld zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano 1,43 mld zł, dla zwrotnych 0,57 mld zł. Wsparcie obejmie koszty kwalifikowane poniesione do 31.12.2030 r. z zastrzeżeniem, że zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach programu powstanie co najmniej 325 instalacji OZE o mocy co najmniej 898 megawatów mocy cieplnej – MWt. Planowane zmniejszenie emisji wyniesie co najmniej 387 062 Mg CO2/rok.

Dlaczego uruchamiamy program? Wspieramy w ten sposób dekarbonizację ciepłownictwa, które odpowiada za ok 40% spalania węgla w Polsce. Ministerstwo pokazuje konkretne narzędzia wsparcia dla transformacji, zwłaszcza dla samorządów.

Ile wyniesie budżet programu? Budżet programu wyniesie 2 mld zł, z czego dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano 1,43 mld zł, dla zwrotnych 0,57 mld zł.

Kiedy program zostanie uruchomiony? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi program 16 kwietnia 2024 r. Program będzie realizowany do 2030 r., przy czym: zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do 31.12.2027 r., a środki wydatkowane będą do 31.12.2030 r.

Kto będzie mógł uzyskać wsparcie finansowe? Wsparcie finansowe przeznaczone będzie dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm. ) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej.

Jakie rodzaje inwestycji uzyskają wsparcie finansowe? Wsparcie otrzymają inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 MWt (minimalna moc budowanych/rozbudowywanych źródeł OZE nie może być mniejsza niż 2 MWt5), w których do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się energia ze źródeł odnawialnych ograniczonych do: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, geotermii. Elementem inwestycji może być ponadto przyłącze do sieci ciepłowniczej należącej do beneficjenta (wytwórcy energii) lub magazyn energii (magazyny ciepła, ale i inne technologie).

Jak ciepłownia ma działać w zimę, kiedy np. nie ma tyle słońca czy wiatru? Techniczne uwarunkowania inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa ciepłowniczej podlegają ocenie na etapie tworzenia koncepcji i modelu realizacji. W przypadku źródeł pogodozależnych operator systemu ciepłowniczego musi zaprojektować układ wytwarzania tak, aby zapewniał pokrycie bieżącego zapotrzebowania na ciepło. Konsekwentnie zwracamy uwagę na brak w systemach ciepłowniczych systemów magazynowania ciepła w okresie krótkoterminowym, jak również sezonowym. Tego typu rozwiązania umożliwiają zagospodarowywanie nadwyżek energii odnawialnej i magazynowanie jej na okresy, kiedy zielona energia nie będzie dostatecznie dostępna. W ogłoszonym dziś naborze wniosków jest uwzględniona możliwość wspierania magazynów, do czego konsekwentnie zachęcamy. Model magazynowania sezonowego ciepła jest przykładem unikalnej roli ciepłownictwa systemowego w zintegrowanych sektorach energii, dlatego projektów systemy wsparcia inwestycyjnego uwzględniamy rozwiązania wdrażające taki model.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz