Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Koniec “eko” w Ekogroszku – co nowego proponuje MKiŚ?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego 20 września tego roku pojawiło się rozporządzenie ministra klimatu i środowiska dotyczące wymagań jakościowych dla paliw stałych. Zgodnie z przepisami prawa minister właściwy ds. energii w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu oraz ministrem właściwym ds. gospodarki muszą dokonać przeglądu wymagań jakościowych. Działania takie podejmują co najmniej raz na 2 lata. Obecnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Energii.

Koniec "ego" w Ekogroszek - co nowego proponuje MKiŚ?
Koniec "ego" w Ekogroszek - co nowego proponuje MKiŚ? (źródło: gluc.com.pl)

Zespół zajmujący się tą analizą zaproponował kilka zmian w dokumencie z 2018 roku. Celem tych zmian jest poprawa stanu środowiska, głównie jakości powietrza.

Proponowane zaostrzenia dotyczą m.in.: parametrów siarki i popiołu odnośnie paliw stałych.

Paliwa typu ekogroszek nie będą mogły mieć wilgotności wyższej niż 11%. Obecnie skład ekogroszku nie gwarantuje podczas spalania w kotłach 5 klasy energetycznej uzyskania poziomów emisji określonych w rozporządzeniu KE. Proponuje się w związku z tym określić wymagania jakościowe dla paliw stałych, tak, aby w jak największym stopniu umożliwiały one ograniczenie ilości zanieczyszczeń uwalnianych do środwiska podczas spalania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym. MKiŚ proponuje zmianę wymaganych parametrów tego sortymentu węgla i dostosowanie ich do standardów spójnych z ww. normą przenoszącą normę europejską EN 303-5:2012.

Wiele wskazuje na to, że z opakowań ekogroszku zniknie niedługo przedrostek “eko”. Według aktywistów i ekologów wprowadza on w błąd, gdyż nie ma nic wspólnego z ekologią. Tutaj przedrostek ten miał na celu podkreślenie ekonomiczność tego paliwa stałego. Dodatkowo autorzy projektu zamierzają wprowadzić zaostrzenie parametrów jakościowych dla paliw stałych, poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i gazów cieplarnianych. Istotne jest według zespołu zajmującego się zmianami fakt, że nie będą one powodowały dodatkowych kosztów dla obywateli.

Ministerstwo proponuje zastąpienie sformułowania „paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: ekogroszek” sformułowaniem „paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: groszek III”. Słowo “ekomiał” znika także w sformułowaniu „kwalifikowane paliwo stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: paliwo drobne”.

Ponadto autorzy projektu proponują zaostrzenie wymiaru ziarna dla sortymentu określanego obecnie jako ekomiał z poziomu 3,00 mm (wartość minimalna) do wartości 5,00 mm oraz zaostrzenie parametru zawartości podziarna z poziomu 15 proc. do poziomu 10 proc.

źródło: rcl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz