.
Reklama
targikielce.pl/
.

Interaktywny dostęp do danych o sektorze energetycznym

Agencja Rynku Energii S.A. oferuje interaktywny dostęp do danych o sektorze energetycznym poprzez moduł ARES Raporty.

Interaktywny dostęp do danych o sektorze energetycznym
Interaktywny dostęp do danych o sektorze energetycznym [Źródło: are.waw.pl]

Autorski system ARES, realizujący funkcje zbierania, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych oraz informacji przez internet funkcjonuje w Agencji Rynku Energii od roku 2003. System ten jest stale rozbudowywany i modernizowany w celu optymalnego dostosowania go do potrzeb użytkowników.

Reklama
oknonet.pl

Moduły udostępniania danych wykorzystywane są z powodzeniem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki i firmy z sektora energetycznego.

Moduł ARES Raporty w internetowym Systemie ARES umożliwia interaktywny dostęp do informacji i danych jako:

 • dynamicznych raportów parametrycznych — parametry wyboru obejmują: zestaw danych, okres, za który pobierane są dane, zbiór jednostek energetycznych, dla których zestaw zostanie wygenerowany
 • statycznych tabel i opisów w postaci plików Acrobat Reader, MS Word, MS Excel i HTML.

Raporty mogą być generowane dla ustalonego zestawu danych oraz określonych grup przedsiębiorstw energetycznych z zachowaniem zasad tajemnicy statystycznej.

W module systemu ARES Raporty dostępne są raporty miesięczne, kwartalne i roczne.

Możliwe do uzyskania dane obejmują w szczególności:

 • w układzie miesięcznym (30 dni po miesiącu, dane za grudzień 45 dni po miesiącu)
 • informacje o mocy i produkcji energii elektrycznej, zużyciu i zapasach paliw w elektroenergetyce zawodowej i przemysłowej,
 • informacje o rynku paliw ciekłych i gazowych;
 • w układzie kwartalnym (40 dni po kwartale, dane za IV kwartał 55 dni po kwartale)
 • obrót hurtowy i detaliczny energią elektryczną, sprzedaż usług dystrybucyjnych, przychody, koszty, wyniki na działalności energetycznej, ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych;
 • w układzie rocznym (30 czerwca)
 • dane wymienione powyżej oraz
 • zdolności produkcyjne, produkcję energii elektrycznej dla źródeł odnawialnych
 • sprzedaż energii elektrycznej w układzie administracyjnym,
 • bilans energii elektrycznej w KSE,
 • zdolności produkcyjne elektrowni, zużycie paliw na produkcję energii elektrycznej i ciepła, emisję zanieczyszczeń, stan środków trwałych, nakłady inwestycyjne, dane techniczne i produkcyjne układów skojarzonych w elektrowniach zawodowych,
 • zdolności produkcyjne elektrowni, zużycie paliw na produkcję energii elektrycznej i ciepła, bilans energii elektrycznej, dane techniczne i produkcyjne układów skojarzonych w elektrociepłowniach przemysłowych,
 • informacje o stanie urządzeń elektrycznych, przepustowości i awaryjność sieci stanie środków trwałych oraz nakładach inwestycyjnych u operatorów sieci elektroenergetycznych.

Podstawowy zakres oferty na korzystanie z modułu ARES — Raporty obejmuje:

 • okres abonamentowy wynoszący 12 miesięcy od momentu aktywacji modułu,
 • wszystkie raporty standardowe (raporty parametryczne i tablice statystyczne).

Możliwe jest również uzgodnienie indywidualnego okresu aktywacji oraz zestawu raportów.

Źródło: are.waw.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz