.
Reklama
oknonet.pl
.

Inauguracja działalności Rady ds. Zielonej Transformacji w Konfederacji Lewiatan

W inauguracyjnym posiedzeniu Rady ds. Zielonej Transformacji, organizowanej przez Konfederację Lewiatan w formie wideokonferencji, wziął również udział Michał Kurtyka, minister klimatu.

Wideokonferencja dot. inauguracji działalności Rady ds. Zielonej Transformacji
Wideokonferencja dot. inauguracji działalności Rady ds. Zielonej Transformacji [Źródło: gov.pl]

Ze względu na poziom ambicji realizacja tej wizji jest dużym wyzwaniem dla UE i Polski, ale jednocześnie wymagany w tym celu poziom innowacyjności stanowi dla nas dużą szansę rozwojową – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka podczas  posiedzenia Rady ds. Zielonej Transformacji.

Reklama
oknonet.pl

Rok 2020 będzie znamienny dla wypracowania wspólnych zasad realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ). Już w marcu tego roku Komisja Europejska ogłosiła istotne projekty regulacji, tj. nowe prawo klimatyczne, ale również strategię przemysłową UE oraz Plan Działań na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, a w III kwartale br. planowana jest publikacja odnowionej strategii zrównoważonego finansowania. Są to dokumenty, które w pośredni lub bezpośredni sposób wpływały będą na podejmowane decyzje biznesowe i inwestycje polskiego biznesu. Konfederacja Lewiatan będzie aktywnie uczestniczyć w konsultacjach oraz kreowaniu ostatecznego kształtu poszczególnych rozwiązań i regulacji na poziomie UE oraz Polski.

Minister klimatu Michał Kurtyka zaznaczył również, iż pomimo kryzysu gospodarczego, nie należy spodziewać się znaczących zmian w Europejskim Zielonym Ładzie.

To może być szansa, aby UE oraz Polska pokazały, że wyjście z obecnego kryzysu związanego z koronawirusem może odbyć się w sposób przyjazny dla klimatu i sprawiedliwy dla społeczeństwa. Nie możemy bowiem pozwolić, by koszty transformacji obciążyły najuboższych i najsłabszych – dodał Michał Kurtyka.

Celem nowo powołanej Rady złożonej z członków Konfederacji Lewiatan, będzie opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej, wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii, a także aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań.

Popieramy zaproponowaną przez Komisję Europejską koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów i stopniowe przejście na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Nowoczesne technologie, które są integralną częścią zielonego ładu, mogą stać się dodatkowym impulsem rozwojowym, zwłaszcza teraz w obliczu potężnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Dzięki ambitnej polityce klimatycznej możemy nie tylko ratować nasze środowisko, ale także wspomóc gospodarki w wychodzeniu z zapaści – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

 

Źródło: gov.plkonfederacjalewiatan.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz