Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Przetarg w gminach na “Dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła”

W dniu 08.05.2020 został ponownie ogłoszony przetarg: "Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy”

park w kleszczewie
źródło: Gmina Kleszczewo - Strona główna | Facebook

31 maja 2019 roku  Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz wraz z Skarbnikiem Gminy Jolantą Litka podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę na dofinansowanie projektu pn. “Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie
Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”. Urząd Marszałkowski reprezentował Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Gminą Krzykosy.

W wyniku realizacji projektu powstanie 500 instalacji OZE:

  • 329 instalacji fotowoltaicznych
  • 121 kolektorów słonecznych
  • 50 gruntowych pomp ciepła

Docelowymi beneficjentami są mieszkańcy obu gmin, którzy zgłosili zainteresowanie przystąpieniem do konkursu. 

Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Kleszczewo i Gminy Krzykosy oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego:

  • Zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do powietrza,
  • Instalacja paneli fotowoltaicznych umożliwi ograniczenie korzystania z energii elektrycznej wytwarzanej przez Zakład Energetyczny na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy do minimum,
  • Instalacja kolektorów słonecznych umożliwi wytwarzanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
  • Instalacja geotermalnych pomp ciepła umożliwi wytwarzanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych,
  • Zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż paneli fotowoltaicznych,kolektorów słonecznych, geotermalnych pomp ciepła,
  • Wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu.

W dniu 08.05.2020 został ponownie ogłoszony przetarg:

Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy”

w ramach programu: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Więcej informacji na: bip.kleszczewo.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz