.
Reklama
https://kongresmove.pl/pl
.

Czy ekogroszek jest ekologiczny?

Warto wiedzieć, czy i jak ekologiczny jest ekogroszek, a jaśniej mówiąc, czy palenie w kotle CO ekogroszkiem jest ekologiczne nawet jeśli dany kocioł ma certyfikat 5 klasy i ECODESIGN.

Czy ekogroszek jest ekologiczny? [źródło: eco-palnik.pl]
Czy ekogroszek jest ekologiczny? [źródło: eco-palnik.pl

 

Reklama
oknonet.pl

Jaka jest różnica w ekologiczności między kotłem na ekogroszek, miał, a kotłem pelletowym? Co oznacza, że kocioł CO posiada certyfikat 5 Klasy i ECODESIGN?

Oznacza to, że egzemplarz kotła został przebadany w certyfikowanym laboratorium i że spełnia wymogi normy PN-EN 303-5:2012 i dyrektywy ECODESIGN. Przekładając to na język prosty, mówimy o tym, że kocioł zostaje sprawdzony w warunkach laboratoryjnych,
na wyselekcjonowanym paliwie po ustabilizowaniu pracy kotła w czasie 6-godzinnego badania. Ogólnie mówiąc, emisja mieści się w dopuszczalnych granicach. Badanie przeprowadza się na mocy znamionowej kotła i na mocy zredukowanej – nie wyższej niż 30% mocy znamionowej. Sterownik kotła automatycznego jest sprecyzowany do mocy kotła. Podając precyzyjne dawki paliwa i powietrza, zostaje dostosowany do stabilnego ciągu kominowego. Jednak należy zwrócić uwagę czy i czym różni się badanie, a w zasadzie emisja w warunkach badawczych od emisji w warunkach realnych, eksploatacyjnych w kotłowni w realu.

Badanie jest prowadzone na mocy maksymalnej, znamionowej i mocy minimalnej – 30% mocy znamionowej. Przyjmuje się, że kocioł z mocą maksymalna pracuje 15% czasu całkowitego ogrzewania, a 85 % pracuje z mocą minimalną. Kocioł w rzeczywistości pracuje z mocą znamionową od rozpalenia do momentu zbliżenia się temperatury kotła do temperatury zadanej, po czym rozpoczyna pracę z mocą modulowaną, moc minimalną natomiast, rozpoczyna po osiągnięciu temperatury zadanej i jej przekroczeniu.

Warto wiedzieć, że kotły na ekogroszek nie są pełnymi automatami od rozpalania aż po wygaszanie. Ich automatyczna praca ogranicza się do samego procesu spalania — ściśle mówiąc są to półautomaty. Nazywane automatycznymi, kotły węglowe niezależnie od konstrukcji paleniska retortowe, szufladowe czy rynnowe nie są pełnymi automatami ani na paliwie węglowym, ani przy spalaniu pelletu, jeśli producent dopuszcza takie paliwo. Zwykle palą po manualnym rozpaleniu tak długo ile jest paliwa w zasobniku, lub jeśli dosypie się paliwa, to nie dłużej niż kocioł może pomieścić popiołu i żużla, utrzymując ogień na palenisku. Taki okres nieprzerwanego palenia przeciętnie trwa 4-7 dni. Kotły na ekogroszek i miałowe nawet te z certyfikatami po osiągnięciu temperatury zadanej kotła wchodzą w tzw. stan podtrzymania.

Automatyczny kocioł węglowy w czasie doby pracuje z mocą maksymalną tylko 15 % ogólnego czasu, a z mocą minimalna 85%, a dużo, dużo mniej. Zwykle jest to przedział 30-50 % doby, reszta to praca w fazie podtrzymania.

Co oznacza stan podtrzymania w kotłach automatycznych?

Stan podtrzymania to stan niekontrolowanego spalania, spalania z niedomiarem tlenu, stan mający na celu obniżenie temperatury kotła, ale także wzmożonej produkcji smogu w najbliższej okolicy.

Dla przykładu dom 160-200m2 – jego średnie zapotrzebowanie na ciepło jest na poziomie 4-7kW, a więc zużycie opału na poziomie 3-5 ton opału na sezon grzewczy. Zwykle w takim domku jest kocioł o mocy ok. 20 kW. Licząc średnie ważone udziały 15% z mocy 20 kW i 85% z mocy 30-procentowej- daje nam wynik 8,1 kW średniej mocy. Potwierdza to, że przeciętny automatyczny kocioł o mocy 20 kW musi wejść w stan podtrzymania, ponieważ jego moc minimalna 30% jest
na poziomie 6 kW.

Wykres przedstawiający emisję przykładowego kotła retortowego na ekogroszek o mocy znamionowej 23 kW w fazach palenia z podmuchem oraz w fazie podtrzymania [źródło: eco-palnik.pl
Wykres przedstawiający emisję przykładowego kotła retortowego na ekogroszek o mocy znamionowej 23 kW w fazach palenia z podmuchem oraz w fazie podtrzymania
[źródło: eco-palnik.pl

Powyżej wykresy emisji CO przykładowego kotła retortowego o mocy znamionowej 23 kW. Należy zwrócić uwagę na dynamikę i skalę przekroczeń emisji CO powyżej dopuszczalnych norm dla 5 klasy gdzie próg dla 5 klasy jest na poziomie 500 mg/m3, klasy 4-tej na poziomie do 1000 mg/m3, klasy 3-ciej – emisja do 3000 mg/m3 wg PN-EN 303-5:2012.

W stanie podtrzymania automatyczne kotły węglowe mają emisję CO na poziomie 7 000 – 12 000 mg/m3, a więc nie mieszczą się w żadnych klasach przewidzianych normą, choć zdawałoby się, że palą czysto, bo żadnego dymu na kominie nie zobaczymy ani w fazie palenia z podmuchem ani w fazie podtrzymania. Z zewnątrz nie ma możliwości oceny stanu jakości palenia. Z tego wynika, że automatyczne kotły węglowe trują środowisko przez większą część doby. Zatem należy zadać pytanie jak się ma nasze prawo o dopuszczalnej emisji do emisji realnej kotłów węglowych.

Dlaczego dopuszczamy do zatruwania środowiska w świetle prawa? Z nieświadomości? A jak się kształtuje emisja w typowych kotłach pelletowych? Dlaczego typowe?

Ponieważ w wielu kotłach retortowych można również palić pelletem, ale zmiana paliwa na pellet nie daje gwarancji czystego spalania w fazie podtrzymania /wynika to ze spalania bez nadmiaru tlenu w tej fazie. Typowe kotły pelletowe są pełnymi automatami. Same się rozpalają, pracują dostosowując moc do zapotrzebowania na ciepło, a gdy mieszkanie jest dogrzane, termostat daje sygnał do sterowania, aby się wygasić. Wówczas kocioł nie emituje ani gazów, ani pyłów. Dodatkowo jest to paliwo odnawialne z tzw. zerową emisją CO2. Dopuszczenie kotłów do sprzedaży tylko tych, które posiadają certyfikaty ekologiczności w sposób istotny nie poprawi stanu powietrza jeśli nie będzie sprzężenia zwrotnego i weryfikacji czy te kotły po zamontowaniu rzeczywiście czysto palą i czy spełniają normy.

To czy w rzeczywistości kocioł ma szanse spełnić wymagania norm, zależy nie od tego,
czy ma certyfikat, lecz od kilu innych faktów:

  •  typu i jakości stosowanego paliwa, a tu nie mamy norm na opał węglowy (za to są normy dla pelletu),
  • odpowiedniego wyregulowania dla danego paliwa i mocy z użyciem analizatora spalin, gdyż nie ma możliwości wyregulowania kotła na oko.

Stare przysłowie mówi: “lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”. Zatem lepsza jest spełniona 4 klasa emisji niż niespełniona klasa 5-ta.

Celem szybkiej poprawy stanu powietrza powinniśmy:

  • ustawowo zmusić do szybkiej wymiany widocznych kopciuchów — szczególnie
    tych z widocznym dymem z komina- takie kotły szczególnie powodują SMOG. Jeśli produkuje SMOG — zgłoszenie do Urzędu i administracyjny nakaz — miesiąc na dostosowanie, a nie jakieś odległe terminy,
  • zaprzestać dotowania wszelkich kotłów węglowych nawet automatycznych,
  • wprowadzić dotacje na modernizacje istniejących kotłów polegającą na montażu do kotła palnika pelletowego z certyfikatem 5 klasy. Dotacja na poziomie 5-6 tysięcy zł niemal pokrywa koszty automatyzacji kotła z przejściem na ekologiczne paliwo odnawialne. Jest to szybka ścieżka prowadząca do poprawy stanu środowiska za niewielkie pieniądze. Taka adaptacja jest realizowana w większości przypadków z 8% VAT.
  • na wzór rozwiązań niemieckich powołać służby do weryfikacji czystego spalania.Tam są to kominiarze w funkcji urzędnika. Tym służbom zgłasza się „kopciuchy” — oni wydają decyzję administracyjną dostosowania źródła ciepła do wymogów. Jeśli ktoś wątpi w prawdziwość powyższych tez, możne skontaktować się ze środowiskiem naukowym jak też zlecić instytutowi lub certyfikowanym laboratoriom wykonanie stosownych badań.

Od ponad 10 lat zajmuję się techniką cieplną i prowadzę firmę produkującą palniki peletowe dla producentów kotłów CO służące jako źródła ciepła w certyfikowanych kotłach na pellet, jak też służące do modernizacji /automatyzacji/ istniejących kotłów na paliwa stałe oraz jako zamienniki palników olejowych. Posiadamy własne laboratorium, gdzie testujemy palniki i kotły CO pod względem emisji związków i pyłów na zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 i dyrektywą ECODESIGN – podsumowuje temat właściciel firmy Eco-palnik sp. z. o. o. Pan Wiesław Skiepko.

źródło: eco-palnik.pl

Eco-palnik sp. z. o. o.
ul. Kolejowa 33, 29-100 Włoszczowa,
NIP: 6090078686
e-mail: [email protected]
Tel.: +41 39 45 518,
Tel. kom: +48 794 938 999

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz