Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Anna Moskwa o polskim i europejskim bezpieczeństwie energetycznym na Samorządowym Kongresie Trójmorza

O zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz w Europie, a także potrzebie zachowania suwerenności energetycznej mówiła minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa podczas tegorocznego Samorządowego Kongresu Trójmorza. Międzynarodowe wydarzenie z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, świata biznesu oraz naukowców odbyło się 17 maja 2023 roku w Lublinie.

Kongres postawił temat energetyki w centrum swoich debat i refleksji, ale też pomysłów. To właśnie tutaj, podczas poprzednich edycji, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie energetycznym, zanim jeszcze Europa rozpoczęła ten ważny dialog. Dzięki projektom, które odpowiedzialnie wdrażaliśmy przez lata, mogliśmy bez lęku zweryfikować naszą politykę energetyczną  – Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła także, że polska polityka energetyczna jest suwerenna oraz przemyślana i dzięki temu pozwoliła przetrwać Polakom zimę.

Dbaliśmy o to, aby energia, gaz i ciepło były w akceptowalnych cenach dla wszystkich obywateli i dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w naszym kraju. Było to wielkie wyzwanie, ale mogliśmy je zrealizować, ponieważ pracowaliśmy nad nim przez lata, a wysiłek ostatniego roku był bardzo istotny – Anna Moskwa.

Kongres w Lublinie stał się także forum do dyskusji m.in. na tematy gospodarcze, związane z bezpieczeństwem, energetyką, czy współpracą pomiędzy regionami Inicjatywy Trójmorza. Minister Anna Moskwa zabrała głos w debacie dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i Europie. W panelu, którego partnerem merytorycznym było Ministerstwo Klimatu i Środowiska, uczestniczył również Yaroslav Demchenkov, wiceminister Energetyki Ukrainy, a także przedstawiciele z  PGE S.A., Lubelskiego Węgla “Bogdanka” S.A., Polskich Elektrowni Jądrowych, PKN Orlen czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wciąż mamy wiele wyzwań i ambitnych projektów – to m.in. atom, rozwój i stabilizacja odnawialnych źródeł energii, w tym magazyny energii, a także rozwój sieci elektroenergetycznych. Ambitne projekty to także przeniesienie i dzielenie się odpowiedzialnością w polityce energetycznej na poziomie lokalny. Ubiegły rok był sprawdzianem dla samorządów w kwestii dbałości o bezpieczeństwo energetyczne. Coraz więcej widzimy inicjatyw związanych m.in. z energetyką rozproszoną, spółdzielczą czy klastrową – Anna Moskwa.

Minister dodała także, że świadomość o energetyce od ubiegłego roku zdecydowanie wzrosła, a Polacy wiedzą, że przyczyniają się do końcowego zużycia energii i znają sposoby na jej oszczędzanie.

Podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza szefowa resortu klimatu i środowiska otrzymała wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju współpracy energetycznej obszaru Inicjatywy Trójmorza oraz efektywne wspieranie województwa lubelskiego w procesie transformacji energetycznej.

Minister Anna Moskwa, w ramach międzynarodowego wydarzenia, wzięła także udział we Wschodnim Kongresie Młodych Liderów – inicjatywie przygotowanej z myślą o ludziach do 35 roku życia. Tegoroczna dyskusja dotyczyła m.in. rozwoju geotermii w Polsce, wyzwań dla sieci elektroenergetycznych, a także pakietu Fit for 55.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz