Reklama
https://h2poland.com.pl/

25 – lecie Urzędu Regulacji Energetyki

Rok 2022 jest dla Urzędu Regulacji Energetyki szczególny. Sektor obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. W ramach jubileuszowych obchodów zaplanowany został szereg projektów i wydarzeń, które będą prezentowane w specjalnie dedykowanej jubileuszowi zakładce na stronie internetowej Urzędu.

25 - lecie Urzędu Regulacji Energetyki
25 - lecie Urzędu Regulacji Energetyki [Źródło: ure.pl]

 

Reklama
oknonet.pl

Kilka słów na temat początków regulacji sektora

Działalność Urzędu rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy ustawa Prawo energetyczne liczyła 72 artykuły i zajmowała 13 stron, zaś katalog kompetencji i obowiązków Prezesa URE w niej ujętych obejmował tylko dziesięć zadań Tę i wiele innych ciekawostek i faktów URE publikuje w zakładce „25 lat URE – z kartek kalendarza”, która poświęcona jest historii Urzędu. Tu właśnie w każdy poniedziałek będą publikowane skrótowe opisy kolejnych lat działania regulatora na rynku paliw i energii. W ten sposób powstanie kalendarium prezentujące najważniejsze informacje dotyczące zarówno kluczowych decyzji podjętych przez Prezesa URE, jak i wydarzeń związanych z ogólną sytuacją na rynkach energii w danym roku.

Obchody 25-lecia

„Skąd się bierze prąd?” – to konkurs plastyczny dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych zrealizowany jeszcze w 2021 roku, po to, żeby prace młodych artystów mogły służyć za tło kolejnych działań związanych z obchodami.

Urząd opracowuje również wydanie publikacji obejmującej ćwierćwiecze działań regulatora sektorowego. Na kartach tej swoistej monografii Czytelnik prześledzi historię zmian rynków energii i ich otoczenia regulacyjnego. W książce pojawią się również pytania o przyszłość sektora i regulacji. Pytania te są o tyle zasadne, że przed całą energetyką ‒ na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym ‒ stoi wiele wyzwań dotyczących transformacji, wdrażania kolejnych regulacji unijnych, strategii Europejskiego Zielonego Ładu, a rola regulatora w tych działaniach jest i będzie znacząca.

Do współtworzenia publikacji, oprócz liderów i ekspertów wyróżniających się doświadczeniem w sektorze energii, URE zaprosiło także przedstawicieli organizacji branżowych, konsumenckich, a także reprezentantów świata młodych oraz dziennikarzy zajmujących się na co dzień energetyką. Taki dobór autorów, jak zaznacza sektor, zapewnił wszechstronność prezentowanych poglądów oraz wysoki poziom merytoryczny publikacji. Na liście autorów nie zabraknie znanych i cenionych ekspertów.

Tour de OT URE w regionach

W ramach inicjatyw adresowanych do przedstawicieli środków masowego przekazu Urząd zaplanował cykl spotkań dla mediów w czterech z ośmiu oddziałów terenowych. Wszystkie informacje związane z tymi wydarzeniami będą sukcesywnie publikowane w zakładce „Tour de OT URE”.

Źródło: ure.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz