Reklama
https://homecomfort.com.pl/

Stawka opłaty OZE na 2021 rok zatwierdzona przez URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Urząd ogłosił, że w 2021 roku do rachunku odbiorcy zostanie doliczona opłata OZE w wysokości 2,20 zł/MWh. Opłata OZE wprowadzona została już kilka lat temu, jednak przez ostatnie 3 lata jej stawka wynosiła 0 złotych.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej
Weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej [Źródło: ure.gov.pl]

Opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE i związana jest z zapewnieniem odpowiednio wysokiego udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Stawka OZE została wprowadzona ustawą o OZE w 2015 roku, a jej celem jest pokrywanie kosztów wynikających z uczestnictwa producentów zielonej energii w systemie aukcyjnym oraz w systemach: taryfy gwarantowanej (FIT) oraz dopłat do ceny rynkowej (FIP).

Do 2020 opłata OZE wynosiła 0 zł. Zerowa stawka w ostatnich latach wynikała z faktu, że wprowadzony w 2016 r. system wsparcia dla producentów zielonej energii nie wygenerował wystarczających kosztów, aby wyzerować nadwyżkę tej opłaty. URE podaje, że od 2021 roku opłata ta wyniesie 2,20 zł/MWh.

Wykres 768x469 1

Nowa opłata mocowa

Od nowego roku do rachunku odbiory po raz pierwszy również będzie odliczana opłata mocowa. Wysokość opłaty mocowej wynika z zapisów ustawy o rynku mocy, przyjętej w 2017 roku, która tworzy mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności, a tym samym jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wysokość opłaty mocowej odzwierciedla wprost płatności dla dostawców mocy, które wynikają z aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutu – powiedział Rafał Gawin, prezes URE.

Opłata mocowa zatem obowiązuje każdego, kto korzysta z energii elektrycznej – zapłaci ją więc nie tylko przedsiębiorstwo, ale też gospodarstwo domowe. Wysokość tych opłat będzie zależała od poboru energii, zgodnie ze stawką podaną w ustawie.

Wyliczając wysokość opłaty mocowej na 2021 rok dla poszczególnych grup odbiorców, regulator – zgodnie z założeniem ustawodawcy – bierze pod uwagę wyniki aukcji głównej i aukcji dodatkowych na 2021 rok, tj. wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2021 rok oraz koszty Zarządcy Rozliczeń – czytamy na stronie URE.

Źródło: psew.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz