Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rentowność instalacji OZE a nowe regulacje cenowe, odpisy od przychodu wytwórcy i inne zmiany na rynku energii

13 stycznia, 2023

Zarowka 13.05

Program
8.00-8.30 LOGOWANIE UCZESTNIKÓW

8.30-10.00 Otoczenie prawno-regulacyjne
a. Działanie mechanizmu ograniczeń cenowych – czyli na czym polegają ograniczenia cenowe
b. Zmiany dot. rynku bilansującego
c. Obowiązkowe odpisy od przychodu wytwórców na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny
d. Rekompensaty dla sprzedawców energii
e. Rola Prezesa URE i Zarządcy Rozliczeń
Prowadzący: Piotr Orzech, radca prawny, wieloletni pracownik URE

10.00-10.10 Przerwa

10.10-10.30 Jak działa rynek energii
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
10.30-11.00 Działanie mechanizmu ograniczeń cenowych – czyli na czym polegają ograniczenia cenowe

– rynek bilansujący
– capy cenowe
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek

11.00-11.30 Obowiązkowe odpisy od przychodu wytwórców na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – kogo i jaką część przychodów dotknie?
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek

11.30-12.00 Rekompensaty – czy pokryją utratę przychodów wytwórców?
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek

12.00-12.10 Przerwa

12.10-12.40 Zniesienie obliga giełdowego – co to oznacza w praktyce?
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek

12.40-13.10 Wpływ nowych regulacji na instalacje działające w systemie aukcyjnym
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek

13.10-13.30 Wpływ nowych regulacji na instalacje działające w systemie zielonych certyfikatów
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek

13.30-14.00 Wpływ nowych regulacji na zawarte umowy sprzedaży energii ze spółkami obrotu
– umowy dostępu do rynku – sprzedaż w cenach spot
– umowy na stała cenę
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek

14.00-14.30 Wpływ nowych regulacji na zawarte umowy bezpośrednie pomiędzy wytwórca a odbiorcą (CPPA)
– umowy na dostawę fizycznej energii
– finansowe umowy
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
14.30-15.00 Czy zmiany w regulacjach cenowych mogą stać się przesłanką do wypowiadania umów na sprzedaż energii

Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek

15.00-15.30 Wpływ zmian w regulacjach cenowych na finansowanie bankowe
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek

15.30-16.30 Podsumowanie, dyskusje, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

PROWADZĄCY:
Piotr Orzech.
Radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).
 
Grzegorz Skarżyński

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez  blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.  Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek
Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Organizator

EUROCON
Phone
22 631 22 81
Email
biuro@euro-con.pl
Zobacz witrynę: Organizator