Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

O dolinach wodorowych na konferencji „H2Poland”

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas konferencji „H2Poland”, która odbyła się 18 maja 2022 r. w Poznaniu powiedział, że - „Celem dolin wodorowych jest integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych oraz optymalizacja procesów i kosztów. Planowane jest utworzenie w Polsce co najmniej pięciu dolin wodorowych”

O dolinach wodorowych na konferencji „H2Poland”
O dolinach wodorowych na konferencji „H2Poland” [Źródło: zielonagospodarka.pl]

 

Pełnomocnik rządu ds. OZE zwrócił uwagę, że budowa gospodarki wodorowej będzie się opierać na tworzeniu dolin wodorowych, które pozwolą na stworzenie łańcucha wartości związanych z gospodarką wodorową, tj. produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki. W dolinach wodorowych będą prowadzone projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne, które przyczynią się do rozwoju tego sektora.

Zgodnie z „Polską Strategią Wodorową” do 2030 r. planowanie jest utworzenie co najmniej pięciu dolin wodorowych. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że jesteśmy na właściwej drodze do realizacji tego celu – zaznaczył.

Poinformował również, że planowane jest powołanie Operatora Dolin Wodorowych, który będzie nadzorował Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych, skupiający dotychczas utworzone doliny.

Jako główne korzyści powstawania dolin wodorowych wymienił m.in.:

  • budowę silnego i konkurencyjnego globalnie polskiego przemysłu wodorowego,
  • wzmacnianie regionalnej konkurencyjności poprzez budowę silnej lokalnej gospodarki opartej na specjalizacji wodorowej,
  • integrację polskiego potencjału przemysłowego, naukowego i badawczego w strategicznych dla Polski priorytetowych obszarach technologii wodorowych,
  • budowę polskiego kapitału technologicznego w przemyśle wodorowym,
  • wzrost dostępu do nowych i innowacyjnych technologii transferowanych do Dolin Wodorowych i powstawanie tam nowych firm,
  • wzrost dostępu do źródeł finansowania, w tym dotacji UE oraz instrumentów zwrotnych,
  • powstawanie nowych wysokopłatnych miejsc pracy.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz