Reklama
cleanpowerforall

Szpital w Zakopanem otrzyma 3 mln zł dotacji na termomodernizację

23 maja br. została podpisana umowa o dofinansowanie na termomodernizację Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Termomodernizacja zostanie wsparta wynoszącą nieco ponad 3 mln zł dotacją z NFOŚiGW, która będzie stanowić jednocześnie 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Działanie poprawi efektywność energetyczną placówki, co pozwoli jej obniżyć koszty energii i pozytywnie wpłynie na jakość lokalnego powietrza.

Szpital w Zakopanem otrzyma 3 mln zł dotacji na termomodernizację
Szpital w Zakopanem otrzyma 3 mln zł dotacji na termomodernizację [Źródło: ezakopane.pl]

 

Podpisywana dziś umowa jest elementem szerszego planu działań antysmogowych na Podhalu. Warto bowiem pamiętać, że nie tylko inicjujemy tu wymianę tzw. kopciuchów, np. w ramach programów „Czyste Powietrze” czy „Klimatyczne Uzdrowiska”, dofinansowujemy elektryczny transport publiczny, ale inwestujemy także w antysmogowe termomodernizacje budynków publicznych – w tym przypadku szpitala specjalistycznego – wyjaśnia wiceminister Edward Siarka. – Dofinansowując go, chcemy priorytetowo uzyskać rezultaty środowiskowe, ale także te o wymiarze społecznym, ważne lokalnie i krajowo. Po ukończeniu termomodernizacji, już w 2025 r., korzystne rezultaty odczują pacjenci i pracownicy placówki. Inwestycja pozwoli podnieść standard opieki medycznej i komfort pracy personelu na miejscu. Szpital „Odrodzenie” jest placówką specjalistyczną, jego oferta lecznictwa pulmonologicznego i onkologicznego jest unikalna. Wszyscy rozumiemy jak ważny jest w postpandemicznej rzeczywistości tego typu zakres opieki. Dodatkowo, działalność szpitala, tu w Zakopanem, stanowi element zabezpieczenia stabilnego systemu lokalnej opieki zdrowotnej. Dzisiejszym wsparciem finansowym chcemy pomóc pacjentom, zarządowi, lekarzom, pielęgniarkom i jakże ważnemu personelowi pomocniczemu „Odrodzenia” w tym długofalowym działaniu – podkreśla wiceszef resortu.

Przedsięwzięcie pod formalną nazwą „Termomodernizacja starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc Odrodzenie im. Klary Jelskiej w Zakopanem” obejmie zakresem 7464,86 m2 powierzchni budynków.

Zaplanowano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynku poniżej gruntu oraz podłóg na gruncie materiałem termoizolacyjnym. Ponadto wymienione zostaną stare drzwi zewnętrzne. Zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją w korytarzach, wszystkich gabinetach i biurach (od piwnicy poprzez niski i wysoki parter aż do 3 piętra). Przewidziano też montaż sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy 36 kW, jako wspomaganie istniejącej wymiennikowni (a także licznika ciepła w celu weryfikacji efektów energetycznych).

W ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna i przeprowadzona inwentaryzacja budynku przez przyrodnika (z opinią ornitologiczną). Podjęte zostaną również audyty energetyczne.

Bezpośrednim efektem ekologicznym projektu osiągniętym już z końcem 2024 r. będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 1596,79 GJ/rok. Zredukowana zostanie emisja CO2 – o 201,11 ton/rok. Co ważne, uzyskana w wyniku realizacji inwestycji ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie 40,71 MWh/rok.Termo-remont pozwoli poprawić stan infrastruktury szpitalnej, przyczyni się w długofalowej perspektywie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie Zakopanego, a co za tym idzie także na terenie powiatu tatrzańskiego oraz woj. małopolskiego.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz