.
Reklama
https://powermeetings.eu/
.

I nabór wniosków w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

NFOŚiGW informuje, że ruszył I nabór wniosków w programie pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. W I naborze o dofinansowanie na modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych ubiegać się mogą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Program Edukacyjny Sieci Antysmogowej — sprawdź jakość powietrza w Twojej okolicy [źródło: www.nask.pl]
Program Edukacyjny Sieci Antysmogowej — sprawdź jakość powietrza w Twojej okolicy [źródło: www.nask.pl]

 

Reklama
oknonet.pl

Od wczoraj (13 grudnia br.) wnioskodawcy mogą składać w trybie ciągłym fiszki (wstępne wnioski) oraz wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus”.

NFOŚiGW będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., natomiast wnioski o dotacje od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2023 r.

Beneficjentami programu mogą być:

  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Budżet I pilotażowego naboru wynosi 10 mln złotych. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach I naboru. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień.

Dotacja oferowana przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang.Energy Service Company (ESCO).

Wsparciem w ramach programu objęte są prace modernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).

W programie wyróżnione zostały 3 standardy usprawnień:

  • usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych,
  • optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45%
  • wysoki standard modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%.

Na każdym etapie przygotowania fiszki i wniosku wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia Doradcy Energetycznego, którego rolę w ramach I naboru pełnić będzie Krajowa Agencja Poszanowanie Energii S.A. (KAPE) Pytania dotyczące wsparcia ze strony Doradcy Energetycznego należy kierować na adres mailowy: [email protected]

Warto dodać, że pilotażowy program jest realizowany we współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), którego rola ma polegać na umożliwieniu pozyskania przez przedsiębiorstwo ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub w innej, alternatywnej formie.

Składanie fiszek i wniosków do programu będzie się odbywać za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz