Reklama
http://www.multitherma.com/

BOŚ otrzymał 2,8 mln euro na efektywność energetyczną

Bank Ochrony Środowiska uzyskał grant z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla projektu „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej”. Bank będzie mógł w okresie kolejnych 3 lat korzystać z grantu o wartości 2,8 mln EUR. Projekt jest finansowany przez EBI w ramach unijnej inicjatywy ELENA.

Menlo Electric z umową finansowania o wartości ponad 30 mln zł [źródło: www.menloelectric.com]
Menlo Electric z umową finansowania o wartości ponad 30 Menlo Electric z umową finansowania o wartości ponad 30 mln zł [źródło: www.menloelectric.com]

Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” umożliwi bankowi wsparcie dla inwestorów planujących przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną infrastruktury.

Dzięki środkom z programu ELENA inwestorzy (MŚP, jednostki samorządu terytorialnego, właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie, przedsiębiorstwa komunalne) będą mogli skorzystać z usług doradczych wspierających modernizację budynków publicznych i prywatnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój ekologicznego transportu miejskiego oraz inwestycje w systemy ciepłownicze.

Podpisana wczoraj umowa jest kolejnym etapem stale rozszerzanej współpracy BOŚ z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Udział BOŚ w programie ELENA stanowi potwierdzenie naszego silnego zaangażowania na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Dzięki grantowi BOŚ ułatwi przygotowanie szerokiego zakresu inwestycji. Wsparcie będzie świadczone na projekty z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji oświetlenia ulicznego, budowy i modernizacji systemów ciepłowniczych, jak również zwiększenia infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

EBI pokryje do 90% wydatków potrzebnych do realizacji powyższych działań, a realizacja całego programu jest przewidziana na trzy najbliższe lata.

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to unijna inicjatywa w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych (program Horyzont 2020). Granty pochodzące z ELENA mogą być spożytkowane w trzech obszarach: wspierania efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowy innowacyjnego transportu miejskiego.

Szczegółowe warunki oraz możliwości wspierania przez BOŚ inwestycji w ramach programu ELENA, będą wkrótce dostępne na stronie internetowej banku.

Źródło: bosbank.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz