Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

NFOŚiGW dokapitalizuje nowatorski MPEC w Nowym Targu 18 milionami złotych

Dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Targu Sp. z.o.o zrealizuje inwestycje proekologiczne w obszarze ciepłownictwa, po zakończeniu których uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego. Planowana inwestycja kapitałowa posiada nie tylko ważny wymiar społeczny i gospodarczy, ale przede wszystkim ekologiczny. Jej wartość wyniesie 18 mln zł. NFOŚiGW obejmie w MPEC Sp. z o.o. 36 tys. udziałów, przez co uzyska 39,90 proc. w kapitale zakładowym spółki.

NFOŚiGW dokapitalizuje nowatorski MPEC w Nowym Targu 18 milionami złotych
NFOŚiGW dokapitalizuje nowatorski MPEC w Nowym Targu 18 milionami złotych [Źródło: nowytarg.pl]

Jak zaznacza minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, jedna z najważniejszych koncepcji tej inwestycji zakłada ograniczenie wzrostu cen ciepła.

 

To kwestia niezmiernie ważna dla gospodarstw domowych w dobie obecnej sytuacji w Polsce i na świecie. Będzie to możliwe dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który stanie się udziałowcem miejskiej spółki – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Każdy projekt dotyczący danej spółki ciepłowniczej jest inny, musi być analizowany i opracowywany oddzielnie. W przypadku Nowego Targu, który zmaga się z problemem jakości powietrza, chcemy, aby docierało do niego jako najczystsze ciepło geotermalne – dodaje szefowa resortu.

Cieszy nas fakt, że MPEC Nowy Targ będzie jeszcze bliżej współpracować z NFOŚiGW. Wejście kapitałowe do tego przedsiębiorstwa, które właśnie realizujemy jest dla nas kolejną niezwykle ważną inwestycją. Narodowy Fundusz stara się zachęcać spółki do korzystania ze środków zewnętrznych dzięki, którym możliwe jest wspieranie takich nowatorskich podmiotów – mówi Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodaje, że wsparcie spółek samorządowych wejściami kapitałowymi może przynieść znaczące efekty ekologiczne, ponieważ wsparcie dotyczy przedsięwzięć o dużej skali tj. m.in. transformacji w kierunku kogeneracji, odnawialnych źródeł energii czy geotermii.

Dotychczas NFOŚiGW udzielał głównie dotacji i pożyczek. Teraz w większym zakresie będziemy chcieli udzielać również wsparcia kapitałowego. Dokapitalizujemy przedsiębiorstwo ciepłownicze, które nie ma środków na transformację energetyczną – podsumowuje wiceprezes Michalski.

Obecnie MPEC Sp. z o.o. prowadzi następujące inwestycje: „Budowa źródła ciepła i energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. oraz „Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła oraz docelowego wykorzystania energii geotermalnej”.

W ramach tej inwestycji kapitałowej planowane jest między innymi przeprowadzenie następujących działań: budowa kotła szczytowego gazowo-olejowego wraz z modernizacją budynku, modernizacja systemu AKPiA wraz z zabudową nowego serwera i dostosowaniem do nowych funkcji układu sterowania dla docelowego układu źródeł rozproszonych oraz montaż węzłów na potrzeby nowych odbiorców dla taryfy WDS oraz wykonanie nowych przyłączy w ścisłym centrum miasta.

Celem spółki jest realizacja działań podzielonych na dwa etapy: Etap I – do końca 2023 r. – osiągniecie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego poprzez kogenerację gazową (projekt finansowany w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe”, podpisane umowy na dostawę kogeneratorów) i kolektory słoneczne. Etap II – do końca 2025 r. – podłączenie ciepłowni do geotermii, w tym: budowa magistrali geotermalnej (odwiert w Szaflarach) – projekt posiada pozwolenie na budowę i realne podłączenie w 2024/2025 r.

Należy dodać, że Narodowy Fundusz nie chce i nie zamierza wchodzić w zarządzanie ciepłowniami. NFOŚiGW chce je jedynie wspierać w procesie modernizacji, a następnie sukcesywnie wychodzić ze Spółki, gdy przedsiębiorstwo będzie zmodernizowane i na tyle rentowne, by mogło zacząć spłacać kapitał. Zarządzanie jest rolą samorządów jako dotychczasowych właścicieli. Narodowy Fundusz jest instytucją finansującą, czyli pomagającą w procesach inwestycyjnych, a jedną z form dofinansowania są właśnie inwestycje kapitałowe.

Umowa inwestycyjna została podpisana 24 października 2022 roku w obecności m.in. burmistrza Miasta Nowy Targ Grzegorza Watychy oraz wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz