Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Wrocław ma swój własny program osłonowy — lokalny program osłonowy

Dodatkowym wsparciem dla osób ponoszących zwiększone koszty wynikające ze zmiany pieca na ogrzewanie ekologiczne oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania ma być Lokalny Program Osłonowy.

Wrocław ma swój własny program osłonowy — lokalny program osłonowy [źródło: mops.wroclaw.pl]
Wrocław ma swój własny program osłonowy — lokalny program osłonowy [źródło: mops.wroclaw.pl]

Program osłonowy skierowany jest do osób, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu wynikające z trwałej wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych:

  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • gazowe,
  • elektryczne,
  • olejowe (lekki olej opałowy)

Projekt będzie finansowany do 30 czerwca 2023 r.

Do programu można przystąpić, składając wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Potwierdzenia będą dokonywali pracownicy Zarządu Zasobu Komunalnego. Natomiast pracownicy ośrodka w wywiadzie będą zbierali dane wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej do wydania decyzji administracyjnej (dochód, dokumenty, zaświadczenia itp.) Na tej podstawie zostanie wydana decyzja o przyznaniu dofinansowania.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu wraz z oświadczeniem o zamieszkiwaniu przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania.
  • Dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu a w przypadku domów jednorodzinnych, w razie braku takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej.
  • Umowę z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania na rzecz dostawcy energii cieplnej opłat związanych z ogrzewaniem lokalu, za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe.

Środki z programu zostaną przelane bezpośrednio na konto dostawcy energii elektrycznej, gazowni lub elektrociepłowni to w przypadku miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego i elektrycznego.  W przypadku oleju opałowego środki będą przekazywane na konto wnioskodawcy.

Ważne jest to, iż pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego dotyczy tylko lokalu, w którym nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania.

Wypłata środków uzależniona jest od kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy i wynosi ono odpowiednio:

  • 550% w przypadku kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli 4 268,00 zł netto.
  • 500% w przypadku kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 3 000,00 zł  netto.
źródło: mops.wroclaw.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz