.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Programy dofinansowań w ramach realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii ruszają już 1 stycznia 2022 roku

Z dniem 1 stycznia 2022 roku uruchomione zostaną tzw. programy bezzwrotnych dofinansowań w ramach realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii (systemów świadectw efektywności energetycznej) przez podmioty zobowiązane. Możliwość taka pojawiła się dzięki opublikowaniu 29 listopada 2021 r. rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości.

Programy dofinansowań w ramach realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii rusza już 1 stycznia 2022 roku [www.gov.pl]
Programy dofinansowań w ramach realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii rusza już 1 stycznia 2022 roku [www.gov.pl]

Programy ten został wprowadzony wraz z nowelizacją w 2021 roku ustawy o efektywności energetycznej jako alternatywa dla podmiotów zobowiązanych w zakresie rozliczania obowiązku oszczędności energii, o którym mowa w art. 10 ust 1 ustawy.

Reklama
oknonet.pl

Artykuł 15a ustawy stanowi, że podmioty zobowiązane lub podmioty przez nie upoważnione mogą realizować programy bezzwrotnych dofinansowań, w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego (np. gospodarstwa domowe, MŚP), polegające na wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania, lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia, lub instalacje charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej,
przyłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Założeniem programu jest przyspieszenie procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Należy to uznać za istotne wsparcie dla programu „Czyste Powietrze” i działań mających na celu poprawę jakości powietrza w kraju. Ponadto programy dofinansowań pozwolą także na odblokowanie inwestycji proefektywnościowych u małych odbiorców końcowych, tj. w gospodarstwach domowych przez spółki działające na rynku energii.

Podmiot zobowiązany może rozpocząć realizację programu dofinansowań w 2022 roku, jeśli sporządzi regulamin programu dofinansowań i przekaże jego kopię do Prezesa URE najpóźniej do 15 grudnia 2021 roku.

Regulamin musi zawierać co najmniej:

1) postanowienia określające grupę odbiorców końcowych;

2) rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;

3) warunki i sposób skorzystania z dofinansowań;

4) ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców końcowych korzystających z programu dofinansowania dla danych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;

5) okres obowiązywania programu dofinansowania i warunki jego zakończenia;

6) wzór umowy z odbiorcą końcowym.

źródło: www.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz