.
Reklama
https://h2poland.com.pl/
.

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus – Nowy program NFOŚiGW

13 września 2021 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział w nim brał minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów. Celem wydarzenia było zaprezentowanie nowego programu priorytetowego NFOŚiGW „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”, którego głównym założeniem jest wsparcie inwestycji w efektywność energetyczną budynków realizowanych w formule EPC/ESCO.

Nowy program NFOŚiGW - Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus
Nowy program NFOŚiGW - Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus [Źródło: gov.pl]

Program „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”, któremu zostało poświęcone to spotkanie, zakłada przede wszystkim stworzenie mechanizmu finansowania inwestycji, który oparty jest na współpracy właściciela budynku i przedsiębiorstwa ESCO (skrót od Energy Service Company), zarówno na etapie realizacji inwestycji poprawiającej efektywność energetyczną, jak i długoterminowego zarządzania energią w zmodernizowanym budynku.

Reklama
oknonet.pl

W wydarzeniu uczestniczyli minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceprezes zarządu PFR Bartłomiej Pawlak, zastępca prezesa NFOŚiGW Artur Lorkowski, wiceprezes zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii Mariola Zmudzińska, dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych NFOŚiGW Marta Babicz oraz dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej NFOŚiGW Katarzyna Jastrzemska.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga działań nie tylko w dziedzinach będących od lat w centrum uwagi jak energetyka i przemysł, ale także w budownictwie. Skala wyzwań inwestycyjnych w tym sektorze w Polsce wymaga podejmowania zdecydowanych i nowatorskich kroków, którym towarzyszyć muszą także innowacyjne instrumenty finansowania. Należy do nich model inwestycji na podstawie umowę o poprawę efektywności energetycznej EPC (Energy Performance Contract) z zaangażowaniem przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO (Energy Service Company) – zaznaczał podczas spotkania minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak przedstawił korzyści dla przedsiębiorstw ESCO płynące z propozycji wsparcia finansowego oferowanego w ramach programu.

Zastępca prezesa NFOŚiGW Artur Lorkowski potwierdził gotowość NFOŚiGW do wdrożenia programu priorytetowego zapoczątkowanego dzięki finansowaniu projektu FinEERGo-Dom przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Stwierdził jednocześnie, iż doskonale rozumiemy, jak ważnym zadaniem jest wdrożenie w Polsce modelu ESCO. Z tego powodu bardzo cieszymy się, że będziemy współpracować ze sprawdzonymi partnerami – PFR oraz KAPE. Dzięki temu możliwe jest przezwyciężenie podstawowej przeszkody na drodze do zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych w Polsce, jaką jest zmobilizowanie środków do sfinansowania wkładu własnego właściciela budynku. Cieszymy się, że dzięki szerokim horyzontom PFR oraz specjalistycznej wiedzy eksperckiej KAPE jesteśmy w stanie przezwyciężyć te bariery.

KAPE posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w kompleksowym doradztwie w całym procesie budowlanym dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, mieszkańców, jak i w samej realizacji inwestycji w głęboką termomodernizację budynków oraz wykonywaniu audytów energetycznych budynków. Na etapie pilotażowych inwestycji w projekcie FinEERGo-Dom będzie pełnić rolę doradcy energetycznego, co stanowi dużą wartość dodaną dla Programu – informował członek zarządu KAPE.

Spotkanie miało na celu szczegółowe omówienie zasady wsparcia udzielonego przez NFOŚiGW w ramach nowego programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”. Było to już 3. webinarium organizowane w tym gronie.

Źródło: gov.pl

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz