Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Nowe zasady naliczania opłaty mocowej. Ustawa z podpisem Prezydenta

7 sierpnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw.

WAŻNE! - Prezydent podpisał ustawę likwidującą system opustów [źródło: www.prezydent.pl]
WAŻNE! - Prezydent podpisał ustawę likwidującą system opustów [źródło: www.prezydent.pl]

Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP celem ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. jest dostosowanie polskich regulacji prawnych dotyczących mechanizmów mocowych zdolności wytwórczych do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, zwanego rozporządzeniem rynkowym.

Nowelizacja przewiduje nowe zasady udziału jednostek w rynku mocy tj. zakaz udziału jednostek niespełniających limitu emisji 550g CO2/kWh w certyfikacjach do aukcji w celu udziału w aukcjach mocy. W celu możliwości realizacji już zawartych umów mocowych dopuszczono możliwość udziału jednostek niespełniających limitu – ale bez wypłaty wynagrodzenia.

Dodatkowo przewidziano w ustawie uchylenie przepisów uniemożliwiających udział w mechanizmie mocowym jednostek zagranicznych w przypadku udziału w wielu mechanizmach jak również wykluczenie w mechanizmie mocowym bezpośredniej konkurencji pomiędzy źródłami niskoemisyjnymi a jednostkami emitującymi powyżej 550g CO2/kWh.

Ustawa określa możliwość konwersji jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę spełniającą ten limit poprzez zmianę technologii wytwarzania energii elektrycznej, realizowaną w ramach istniejącej umowy lub w ramach zastąpienia istniejącej umowy nowymi umowami mocowymi. Jak również możliwość zmiany mocy osiągalnej nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, jeżeli moc takiej jednostki po jej realizacji nieznacznie odbiegać będzie od mocy, która była zakładana na etapie planowania;

Zmniejszono opłaty mocowe dla jednostek najmniej wpływających na wzrost zapotrzebowania szczytowego (zmniejszono opłaty ponoszone przez trzy grupy odbiorców, których zużycie dobowe waha się o nie więcej niż 5%, nie więcej niż 10% i nie więcej niż 15% względem zapotrzebowania w godzinach poza szczytowych).

Przewidziano wprowadzenie zmian w szeregu ustaw dla zachowania spójności przepisów, a także wprowadzenie uproszczeń i doprecyzowań istniejących przepisów ustawy o rynku mocy – zmian o charakterze technicznym, niezmieniającym zasad funkcjonowania mechanizmu mocowego.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz