Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

MÓJ PRĄD 5.0 – na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

W sobotę – 22.04.2023 uruchomiony został nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0. Firma Budotom oferuje wsparcie, nie tylko przez instalację pomp ciepła czy paneli fotowoltaicznych, ale także poprzez pomoc klientom w złożeniu wniosku oraz załatwieniu formalności. Każdy klient otrzymuje opiekuna, który zapewnia kompleksową obsługę od początku do końca inwestycji. Dzięki temu klient nie musi się o nic martwić. Misją Budotom jest pomaganie i wspieranie klientów na każdym etapie inwestycji.

MÓJ PRĄD 5.0 – na jakie dofinansowanie możesz liczyć?
MÓJ PRĄD 5.0 – na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Dla kogo jest program Mój Prąd 5.0?

W piątej edycji programu nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. Mój Prąd 5.0 skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing lub udokumentują przejście na nowy system rozliczeń, jeżeli mikroinstalacja rozliczana jest w systemie net-metering.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć od 22.042023 do 22.12.2023 lub do wyczerpania puli. Istnieje możliwość, że ta edycja programu będzie ostatnią. Zainteresowanie wersją 4+ było bardzo duże, a kwoty wsparcia są wysokie, dlatego warto złożyć wniosek jak najwcześniej, ponieważ pula może szybko ulec wyczerpaniu. Specjaliści z Budotom chętnie pomogą w uzyskaniu dofinansowania, a nawet złożą wniosek w Twoim imieniu – o szczegółach piszemy w ostatnim punkcie tego artykułu.

Jaka jest wysokość dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0 i na co możesz je otrzymać?

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 58 tys. zł (lub 54 tys. jeżeli wnioskodawca rozlicza się w systemie opustów tzw. net-metering) dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE). Do dofinansowania można zgłosić tylko jeden element z każdej grupy kosztów.

Wysokość dopłat w Moim Prądzie 5.0 wynosi:

INSTALACJE FOTOWOLATICZNE:

 • 6 tys. zł dla instalacji fotowoltaicznej bez dodatków,
 • 7 tys. zł dla instalacji PV połączonej z innym dofinansowanym urządzeniem,
 • 5 tys. zł na magazyn ciepła,
 • 16 tys. zł na magazyn energii elektrycznej,
 • 3 tys. zł na system HEMS/EMS.

POMPY CIEPŁA i KOLEKTORY SŁONECZNE

Program Mój Prąd 5.0 zostaje rozszerzony o pompy ciepła i kolektory słoneczne.

 • 4,4 tys. zł na pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • 12,6 tys. zł na pompę ciepła powietrze-woda,
 • 19,4 tys. zł na pompę ciepła powietrze-woda o wyższej klasie efektywności,
 • 28,5 tys. zł na gruntową pompę ciepła o wyższej klasie efektywności,
 • 3,5 tys. zł na kolektory słoneczne.

Mój Prąd finansuje do 50% kosztów instalacji. Dopłata udzielana jest na inwestycje już zakończone.

W aktualnej, rozszerzonej 5 edycji, dotacje są udzielane również w kolejności zgłoszeń, aż pula środków zostanie wyczerpana. Nie czekaj, aż środków w programie Mój Prąd 2023 zabraknie dla Ciebie.

1 4 2 2 3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie dodatkowe urządzenia obejmuje dofinansowanie w porównaniu do poprzedniej edycji programu?

Pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Na co można otrzymać dotację Mój Prąd w 2023 roku?

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – o mocy od 2 kW do 10 kW,
 • zakup i montaż urządzeń do zwiększenia autokonsumpcji – buforów ciepła, zasobników do c.w.u (bojlerów), pomp ciepła do c.w.u, jak również magazynów energii o pojemności mniej mniejszej niż 2 kWh,
 • zakup i montaż systemów do zarządzania energią – tzw. systemów HEMS/EMS (przy założeniu, że będą one uzupełnieniem dla systemu złożonego z PV oraz magazynu ciepła lub prądu),
 • powietrzne pompy ciepła,
 • wniosek rozszerzający dofinasowane na urządzenia dodatkowe inne niż we wniosku wypłaconym w czwartym naborze wniosków – oznacza to, że jeśli uzyskałeś dofinansowanie na PV, teraz możesz złożyć wniosek o dodatkowe elementy.

Kto może wnioskować o dotację z programu Mój Prąd 5.0?

W programie wyróżniono trzy grupy wnioskodawców. Dofinansowanie bowiem będzie możliwe także, gdy już skorzystaliśmy z programu Mój Prąd we wcześniejszych edycjach, ale chcemy np. zainwestować w pompę ciepła. Tak wygląda ten podział:

 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania.
 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania pod warunkiem przejścia na net-billing.
 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania, przeszli na net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe.

Dodatkowo przewidziano bonus dla posiadaczy fotowoltaiki w systemie opustów w postaci 3 tys. zł.

4 1 5 1 6 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co uznaje się za rozpoczęcie oraz zakończenie przedsięwzięcia?

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane może być jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego – w dacie opłacenia pierwszej faktury lub też paragonu 01-02-2020. Zakończenie przedsięwzięcia oznacza z kolei przyłączenie mikroinstalacji PV i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o rządowe dofinansowanie. Oznacza, że za wszystkie elementy/pozycje wymienione w fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie opłacono w całości, a także wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione.

Czy dotacja Mój Prąd może się łączyć z programem Czyste Powietrze?

Tak.
np. z Czystego Powietrza możesz otrzymać lub już otrzymałeś dofinansowanie na pompę ciepła; natomiast z Mojego Prądu na fotowoltaikę.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każda osoba pełnoletnia lub pełnomocnik.

Czy dotacja dotyczy również nowych budynków?

Tak

Skąd pochodzą środki na dofinansowanie?

Środki pochodzą z Unii Europejskiej, a organem nadzorującym w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Jakie warunki muszą spełniać urządzenia podłączone w ramach dofinansowania?

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Jakie zobowiązania ma Grantobiorca?

Grantobiorca (Wnioskodawca) zobowiązany jest do eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń objętych wnioskiem, (we wskazanej we wniosku lokalizacji), przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Co nie podlega dofinansowaniu?

 • Przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej, na którą otrzymano już dotację w ramach Programu Mój Prąd. Poprzez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej, rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych, jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.
 • Urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

Czy żeby skorzystać z dofinansowania Mój Prąd 5.0 trzeba zlikwidować stare źródło ciepła?

W przypadku skorzystania z dotacji konieczne jest zlikwidowanie źródła ciepła na paliwa stałe, wyjątkiem są kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne.

Według informacji na temat kotłów gazowych nie ma konieczności usuwania obecnego, czystego źródła ciepła takiego jak kocioł gazowy, czy kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych (równej lub mniejszej niż 20 mg/m3)”. Takie kotły możemy pozostawić i nie musimy ich likwidować. Mogą pełnić rolę źródła szczytowego, a zamontowana pompa ciepła może stać się tym podstawowym, czystym i zeroemisyjnym źródłem ciepła.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania dotacji?

 • [INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Kopia faktury lub paragon imienny za zakup lub/i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • [INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Potwierdzenia dokonanych płatności;
 • [INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Zaświadczenie OSD potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci wydane/podpisane przez OSD;
 • Dokument potwierdzający rachunek bankowy (np. kopia dokonania przelewu);
 • [MAGAZYN CIEPŁA/URZĄDZENIE GRZEWCZE] Kopia faktury lub paragon imienny za zakup lub/i montaż magazynu ciepła / urządzenia grzewczego;
 • [MAGAZYN CIEPŁA/URZĄDZENIE GRZEWCZE] Potwierdzenia dokonanych płatności;
 • [MAGAZYN CIEPŁA/URZĄDZENIE GRZEWCZE] Karta produktu i/lub etykieta energetyczna (w zależności czy jeden dokument będzie posiadał pełną informację na temat urządzenia);
 • [PROTOKÓŁ ODBIORU] Protokół odbioru / zainstalowania i uruchomienia – urządzeń dodatkowych z wyjątkiem mikroinstalacji PV.

Co wyróżnia program Mój Prąd 5.0?

Kompleksowość. Rozszerzenie dofinansowania o pompy ciepła różnego typu oraz kolektory słoneczne.
Program daje możliwość wyboru z całej palety urządzeń oraz łączenia ich ze sobą. Dodatkowo dostępne elementy idealnie ze sobą współgrają, co daje możliwość dodatkowego zmniejszenia kosztów. Walorem jest również uzupełnienie programu, który dostępny był do tej pory w odpowiedzi na głosy osób, które nie mogły skorzystać z programu Czyste Powietrze, ponieważ posiadają już czyste źródło ciepła.

Jak przebiega procedura uzyskania dotacji w firmie Budotom?

Najważniejsza informacja jest taka, że nasi specjaliści mogą w Twoim imieniu złożyć taki wniosek. Jak wygląda procedura? W pierwszej kolejności, musi być zainstalowana fotowoltaika, a faktury opłacone. W ciągu 30 dni klient otrzymuje zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, gdzie jest nadany numer PPE. Zaświadczenie i numer są niezbędne do złożenia wniosku. Wniosek składamy w systemie GWD. Uzupełniamy dane osobowe, numer pesel, numer PPE oraz załączamy potrzebne dokumenty tj.: faktury, potwierdzenia transakcji, zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, dokument potwierdzający korzystanie z net-billingu albo przechodzenie na net-billing i ewentualnie pełnomocnictwo. Całość wysyłamy elektronicznie do Funduszu.

11 002

 

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy przy uzyskaniu dofinansowania z programu Mój Prąd 5.0 wystarczy, że skontaktujesz się z pracownikami Budotom:

telefonicznie – 575 404 606,
mailowo[email protected]

Budotom Sp. z o. o.

Graniczna 186 A
54-610 Wrocław

www.budotom.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz