Reklama
konferencjaeuropower.pl

Mój Prąd 3.0 – koniec naboru!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że 6 października 2021 r. o godzinie 14:05 zakończył trzeci nabór w programie Mój Prąd. Pula budżetu trzeciego naboru programu Mój Prąd wynosiła 534 mln zł. i została wyczerpana w ciągu 3 miesięcy. Do Narodowego Funduszu wpłynęło 178 005 wniosków.

Mój Prąd 3.0 – koniec naboru
Mój Prąd 3.0 – koniec naboru [Źródło: gov.pl]

Nabór w programie „Mój Prąd 3.0” rozpoczął się 1 lipca 2021 r. i – zgodnie z założeniami – miał być prowadzony najwyżej do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanie programem w bieżącej edycji, podobnie jak w dwóch poprzednich, okazało się tak duże i dynamiczne, że już teraz, po niespełna trzech miesiącach trwania naboru, środki finansowe zostały wyczerpane.

Dofinansowanie z „Mojego Prądu” trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Osoby te mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.[przeczytaj]

Program „Mój Prąd” finansowany jest ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane zostaną projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu był utrzymany.

W kolejnym planowanym naborze wniosków w Programie Priorytetowym „Mój Prąd” w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Źródło: gov.pl, własne

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz