Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Konferencja Program „Środowisko, energia, zmiany klimatu”

Minister Klimatu zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

konferencja 3.03
Już 3 marca 2020 r. w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca Program „Środowisko, energia, zmiany klimatu” Fundusze norweskie i EOG, podczas której zostaną przedstawione założenia i zasady Programu. Wydarzenie to będzie także przestrzenią do wymiany kontaktów między potencjalnymi beneficjentami z Polski, a partnerami z Państw Darczyńców.

Informacje o Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Operatorem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego celem jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu.

Wsparcie w ramach Programu ukierunkowane jest przede wszystkim na działania związane z poprawą jakości powietrza (w tym rozwijanie lokalnych systemów ciepłowniczych oraz kogeneracji), termomodernizację szkół, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych elektrowni wodnych, a także na przeciwdziałanie zmianom klimatu, czy poprawę stanu środowiska naturalnego i ochronę przyrody (w tym przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu inwazyjnych gatunków obcych).

Fundusze zostaną przeznaczone również na wsparcie pilotażowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym i energetycznego wykorzystania biomasy.

Przewidziano również wsparcie na działania dwustronne (w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej).

Program obejmuje wsparcie w ramach trzech obszarów programowych:

  1. Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
  2. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków
  3. Środowisko naturalne i ekosystemy

 

Podczas konferencji zostaną przedstawione główne założenia Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w tym obszary wsparcia, informacje o potencjalnych wnioskodawcach i harmonogram konkursów.

W drugiej części wydarzenia odbędzie się spotkanie sieciujące (tzw. matchmaking), którego celem jest nawiązanie nowych partnerstw lub pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy polskimi, norweskimi i islandzkimi organizacjami, które chciałyby realizować projekty partnerskie.

Temat spotkania obejmuje następujące obszary programowe:

  • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.
  • Środowisko naturalne i ekosystemy.

Spotkanie sieciujące dla obszaru programowego Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne odbędzie się w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny na stronie https://klimateog.pl/

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz