Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Projekt Doradztwo Energetyczne – rzetelna informacja OZE

Portal www.doradztwo-energetyczne.gov.pl to projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

doradztwo energetyczne
Portal www.doradztwo-energetyczne.gov.pl to projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
Czym jest i jak działa Projekt doradztwa?

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.3 POIiŚ 2014-2020. Partnerem Wiodącym Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający we współpracy z 16 Partnerami tj. wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz województwem lubelskim. Projekt działa na terenie całego kraju w oparciu o sieć profesjonalnych doradców energetycznych.

Jakie są cele projektu?

Cel główny Projektu to: Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 20/20/20 oraz zobowiązań państwa polskiego.

Określono również trzy cele szczegółowe:

  • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
  • wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
  • wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.
Kim jest doradca energetyczny?

Doradca energetyczny to działający w ramach Projektu pracownik Partnera Wiodącego lub Partnerów.  W Projekcie jest około 74 doradców, którzy w ramach zespołów doradzają z poziomu regionalnego. Doradca posiada wiarygodne i najbardziej aktualne informacje na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, także dotyczące wsparcia finansowego inwestycji.

Gdzie szukać doradcy?

Z doradcami można kontaktować się za pośrednictwem e-maila i telefonu. Kontakt do doradców działających w danym województwie znajduje się m.in. na stronie internetowej w zakładce Kontakt oraz na stronach internetowych poszczególnych Partnerów projektu. Możliwa jest konsultacja stacjonarna we wcześniej uzgodnionym terminie i lokalizacji. Doradcy są też obecni na wydarzeniach branżowych zwłaszcza tych organizowanych w ramach Projektu (szkolenia, warsztaty, konferencje).

Komu pomaga doradca?

Z Projektu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani doradztwem z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii tj. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, sektor publiczny i sektor mieszkaniowy.

Ile kosztuje usługa doradcza?

Doradztwo w ramach projektu jest nieodpłatne. Projekt finansowany jest w 100% ze środków POIŚ 2014-2020,w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

źródło: www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz