Reklama
konferencjaeuropower.pl

Miliard złotych na stacje ładowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego informuje, że 13 grudnia br. rozpocznie pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.

Bank Ochrony Środowiska poinformował, że zawarł kolejną umowę współpracy z firmą leasingową w ramach realizacji programu Mój Elektryk [Źródło: elo.cityl]
Bank Ochrony Środowiska poinformował, że zawarł kolejną umowę współpracy z firmą leasingową w ramach realizacji programu Mój Elektryk [Źródło: elo.cityl]

Beneficjentami programu mogą być operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD). Wnioski o dofinasowanie w pierwszym naborze z budżetem 100 mln złotych będzie można składać́, w trybie ciągłym, w okresie od 13.12.2021 r. do 28.02.2022 r. jednak nie dłużej niż̇ do wyczerpania alokacji. Całkowity budżet programu wynosi 1 mld złotych.

Resort podkreśla, że celem programu jest rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę lub modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej przekładającej się m.in. na zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Zakres wsparcia projektu obejmie:

  • budowę nowych lub rozbudowę/modernizację stacji transformatorowo-rozdzielczych (stacji elektroenergetycznych) na wszystkich dowolnych poziomach napięcia,
  • rozbudowę/modernizację pól rozdzielni lub poprawę systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring) stacji transformatorowo-rozdzielczych,
  • budowę/przebudowę linii elektroenergetycznych WN, SN, nn,
  • zwiększenie stopnia automatyzacji sieci,
  • rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci w celu przystosowania jej do wzrostu nasycenia źródłami generacji rozproszonej oraz stacjami ładowania pojazdów elektrycznych.

Fundusz Modernizacyjny, z którego będą pochodzić pieniądze na realizację polskich programów to nowy, europejski instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Ma on działać w latach 2021-2030 i jest zasilany środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU ETS.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz