Reklama
kongres.energetyka-rozproszona.pl

Tanie grzanie – basenowe pompy ciepła

W celu zachowania komfortu, baseny w polskiej strefie klimatycznej muszą być podgrzewane, ponieważ w innym przypadku czas korzystania z nich ograniczałby się do zaledwie kilku najcieplejszych dni w roku. Jednym z najbardziej efektywnych i zarazem komfortowych sposobów ogrzewania wody w basenie jest powietrzna pompa ciepła. Stosunek ceny inwestycji do kosztów eksploatacji jest w tym przypadku najniższy w porównaniu do wszystkich innych dostępnych źródeł grzewczych.

Tanie grzanie - basenowe pompy ciepła
Tanie grzanie - basenowe pompy ciepła [Źródło: hewalex.pl]

Instalacja pompy ciepła typu PCWB niesie ze sobą minimalne zwiększenie kosztów dodatkowych. Poza samym urządzeniem, konieczne jest jedynie zakupienie zwykle kilku metrów rur i kształtek z tworzywa PCW dla doprowadzenia wody basenowej. Bezpośrednie podłączenie wody basenowej do pompy ciepła eliminuje konieczność stosowania dodatkowego wymiennika ciepła. Niskie opory wymiennika wbudowanego w pompie ciepła w większości przypadków pozwalają na wykorzystanie już istniejącej pompy obiegu wody basenowej.

Koszty eksploatacyjne są zależne m.in. od stopnia zaizolowania basenu (pomiędzy ścianami i gruntem układa się warstwę izolacji). Decydujące jednak znaczenie odgrywa przykrywanie powierzchni lustra basenu w momencie jego nieużytkowania. Ogranicza to największe straty ciepła wynikające z parowania wody. Jako przykrycie stosuje się folie, rolety czy też zadaszenia itp.

Dobór pompy ciepła dla podgrzewania wody basenowej można przeprowadzić na podstawie szczegółowych obliczeń projektowych, albo też metodą uproszczoną z wykorzystaniem nomogramu. Jest to dopuszczalne w przypadku standardowych basenów prywatnych, gdzie nie występują zwiększone potrzeby cieplne dla podgrzewania dużych ilości świeżej wody uzupełniającej nieckę basenową (jak jest to wymagane ze względów higienicznych w przypadku basenów publicznych).

Od dobranej mocy grzewczej pompy ciepła jest także uzależniony czas trwania tzw. pierwszego podgrzania wody w basenie przed rozpoczęciem sezonu użytkowania. Występują wówczas zwiększone potrzeby cieplne. W trakcie normalnego użytkowania basenu, bieżące straty cieplne są znacznie niższe, szczególnie przy racjonalnym postępowaniu – przykrywaniu lustra wody roletą, folią, itp. na czas nieużytkowania basenu. Pierwsze podgrzanie wody basenowej przez pompę ciepła czy też kocioł grzewczy, trwa zwykle 3-5 dni (w zależności od dobranej mocy grzewczej źródła ciepła i warunków pracy).

Efektywność COP pomp ciepła wody basenowej może wynosić w standardowych warunkach pracy wartość 5-6, a nawet więcej. Sprzyja temu praca przy wysokich temperaturach powietrza i zarazem niska (w porównaniu do wody ciepłej lub grzewczej) temperatura wody basenowej.

Jak wspomniano, główną stratę cieplną basenu powoduje parowanie wody z lustra wody. Jego intensywność zależy przede wszystkim od różnicy temperatury wody i powietrza, od wilgotności powietrza, prędkości przepływu powietrza (wiatr), a także od ruchu wody (lustro wody gładkie lub wzburzone).

W sezonie letnim, gdy temperatura powietrza będzie wyższa, straty cieplne ulegną obniżeniu, a efektywność pompy ciepła zwiększy się, co obniży koszty eksploatacyjne.

Źródło: hewalex.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz