Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

REPowerEU – kluczowa rola pomp ciepła w redukcji zależności od paliw z Rosji

Rola pomp ciepła w redukowaniu zależności od paliw z Rosji jeszcze nigdy nie była tak mocno i wprost podkreślana jak obecnie w działaniach Komisji Europejskiej jak i wielu państw UE. Również w Polsce dostrzeżono ogromny potencjał tej technologii w kontekście budowania bezpieczeństwa energetycznego, walki ze smogiem oraz dekarbonizacji sektora budynków. Można mieć nadzieje, że rola pomp ciepła w ogrzewaniu budynków zostanie też odpowiednio uwzględniona w nowelizacji Polityki Energetycznej Polski 2040.

REPowerEU – kluczowa rola pomp ciepła w redukcji zależności od paliw z Rosji
REPowerEU – kluczowa rola pomp ciepła w redukcji zależności od paliw z Rosji [Źródło: portpc.pl]

PORT PC, będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), prezentuje jakie działania według tej organizacji pozwolą maksymalizować korzyści płynące z technologii pomp ciepła. Opracowane zestawienie konkretnych rekomendacji skierowane jest to decydentów odpowiadających za działania na poziomie UE, a także na poziomie krajowym. W przypadku Polski mogą posłużyć do wypracowania stanowiska rządu oraz polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wobec propozycji w ramach REPowerEU, które będą przedstawiane i negocjowane od maja br. Ponadto pokazujemy jakie są potrzeby w zakresie polskiej legislacji, przygotowania i wdrażania programów wsparcia i finansowania inwestycji na naszym szczeblu krajowym z udziałem m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Gospodarki, NFOŚiGW, czy NCBR.

Wśród zagadnień kluczowych dla upowszechnienia pomp ciepła w Polsce zwracamy szczególną uwagę by wzorem innych państw wprowadzić zakaz stosowania paliw kopalnych w nowych budynkach np. od 2025 r. W naszych warunkach niezwykle pomocne będzie także obniżenie podatku VAT od instalacji pompy ciepła i zużytej energii elektrycznej do 0% w ciągu najbliższych 5 lat. Jest to możliwe na podstawie niedawnej decyzji w sprawie dyrektywy VAT. Ponadto zwracamy uwagę na konieczność obniżenia współczynnika nakładu wsp. energii pierwotnej nieodnawialnej (wi) w przypadku energii elektrycznej w metodologii świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

2 1

REPowerEU proponuje ambitny cel uniezależnienia Europy od rosyjskiego gazu. Obejmuje on przyspieszony cel zainstalowania 10 milionów pomp ciepła do roku 2026, mający na celu podwojenie wskaźnika instalacji, oraz łącznie 30 milionów nowo zainstalowanych pomp ciepła (centralnego ogrzewania wodnego) do roku 2030/31. Ekstrapolując to na wszystkie technologie pomp ciepła, niezbędne do przejścia na odnawialne i efektywne ogrzewanie i chłodzenie, dałoby to ponad 18 milionów pomp ciepła do 2026 roku i 53 miliony pomp ciepła do 2031 roku.

Wpływ zastosowania pomp ciepła na zmniejszenie zapotrzebowania na gaz ziemny można uprościć w następujący sposób:

  • milion wdrożonych pomp ciepła do ogrzewania budynków zmniejsza zapotrzebowanie na gaz o ok. 1,1-1,5 mld m3 (w przypadku instalacji w nowych budynkach jednorodzinnych) oraz o ok. 2-2,5 mld m3 (w przypadku wymiany kotłów w istniejących budynkach).
  • milion wdrożonych pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej zastępuje zapotrzebowanie na ok. 0,3-0,4 mld m3 gazu.
  • przemysłowe pompy ciepła o dużym zapotrzebowaniu na ciepło zwielokrotniają ten efekt. Pompa ciepła o mocy 50 MW przynosi takie same korzyści jak 2 500-5 000 mniejszych pomp, w zależności od tego, czy jest wykorzystywana do dostarczania ciepła do nowych czy starych budynków.

Wymaga to podjęcia bezprecedensowych działań, ponieważ osiągnięcie tych celów obejmie cały łańcuch wartości w sektorze ciepła, od badań i rozwoju, przez produkcję, po planowanie, instalację i serwisowanie.

3

Wymaga to utworzenia “Akceleratora pomp ciepła” w ramach REPowerEU, który obejmie pięć głównych obszarów działania:

  • Decydenci powinni budować zaufanie do długoterminowego wzrostu roli pomp ciepła jako kluczowej technologii w ogrzewnictwie i ciepłownictwie. Zainteresowane strony (w tym przemysł i użytkownicy końcowi) muszą być do tego przekonane poprzez jednoznaczne potwierdzenie i konkretne działania decydentów, które będą zgodne z REPowerEU. Postawienie na pompy ciepła powinny stać się powszechną decyzją mającą wsparcie polityczne.
  • Czyste ogrzewanie należy uczynić najbardziej atrakcyjnym ekonomicznie wyborem: zapewni to popyt wśród wszystkich użytkowników końcowych na poziomie UE i państw członkowskich.
  • Obecna dynamika rozwoju rynku nie powinna być zakłócona przez nowe wymagania dotyczące komponentów takich jak F-gazy, wentylatory lub pompy, które ograniczą zdolność producentów do przyspieszenia wdrażania ich produktów.
  • Należy skoncentrować się na działaniach sprzyjających zwiększeniu liczby i poziomu kwalifikacji pracowników zarówno w zakresie produkcji, jak również projektowania.
  • Konieczne jest wsparcie badań i rozwoju, w tym zwiększanie możliwości grantowych dla wprowadzania produktów na rynek oraz rozwijania nowych modeli biznesowych.

Przedstawiciele branży są przekonani, że poziom ambicji przedstawiony w REPowerEU jest możliwy do osiągnięcia. By to uczynić należy podjąć działania w celu ukształtowania środków politycznych i rynkowych, które generują popyt, prowadzą do zwiększenia zdolności produkcyjnych i instalacyjnych oraz wyzwalają innowacje.

Szczegółowe rekomendacje branży opisane są w podsumowaniu dostępnym TUTAJ.

Źródło: portpc.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz