Reklama
https://h2poland.com.pl/

Programowalne termostaty pokojowe w instalacjach z pompami ciepła marki Ricom

Termostat jak sama nazwa świadczy, służy do utrzymania temperatury na zadanym poziomie. Jego początki, to rok 1620, a pierwszy patent na tego typu urządzenie pojawił się w roku 1830. Najszybciej termostaty ewoluowały w XX wieku. 1906 r. pierwszy termostat z użyciem zegara,1950 r. pierwszy programowalny, a w 1980 roku powstał cyfrowy z zaawansowanym programowaniem i z różnymi modyfikacjami używany jest do dnia dzisiejszego.

Programowalne termostaty pokojowe w instalacjach z pompami ciepła marki Ricom
Programowalne termostaty pokojowe w instalacjach z pompami ciepła marki Ricom

My skupimy się dzisiaj na termostatach pokojowych, które mają za zadanie utrzymanie temperatury komfortowej w pomieszczeniach, zarówno zimą w ogrzewaniu jak i latem w chłodzeniu w instalacjach z pompą ciepła.

Reklama
oknonet.pl

Najprostszym termostatem jest termostat typu ON-OFF zarówno mechaniczny jak i elektroniczny. Zadaniem takiego termostatu jest utrzymanie temperatury zadanej widocznej na skali pokrętła lub na wyświetlaczu cyfrowym. W zależności od stopnia histerezy załącza ogrzewanie/chłodzenie w ustawionym zakresie. Jeśli termostat jest uniwersalny grzanie -chłodzenie posiada przełącznik tych stanów. Jeśli nie to do ogrzewania i chłodzenia potrzeba osobnych termostatów.

Automatyka powinna być przygotowana do tego typu podłączenia, jak to jest np. w pompach RICOM HEAT PRO. W termostatach najprostszych mechanicznych z pokrętłem (bimetalicznych) możemy ustawić jedną temperaturę powietrza w pomieszczeniu. W termostatach elektronicznych możemy ustawić dwie temperatury komfortową i obniżoną i przypisać je do wybranych godzin. W termostatach dobowych, w ciągu doby, w termostatach tygodniowych, dla każdego dnia tygodnia w dogodny dla nas sposób.

Jak bardzo byłby rozbudowany termostat ON-OFF, ma on za zadanie załączyć podawanie ciepła lub chłodu w momencie wystąpienia zapotrzebowania i wyłączyć podawanie ciepła lub chłodu w momencie osiągnięcia temperatury zadanej. Czy taki termostat sprawdzi się w instalacji z PC ? Pod pewnymi warunkami tak lub w połączeniu z termostatem eSTER40 komunikującym się z regulatorem EASYLIFE złączem modbus.

Zastosowanie termostatów pokojowych ma na celu utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz ekonomiczna prace urządzenia grzewczego.

Prześledźmy zatem czy w instalacjach z PC tak się właśnie dzieje:

Termostaty jak najbardziej utrzymują komfortową temperaturę w pomieszczeniu, a co z ekonomiczną pracą urządzenia?

Co wpływa na ekonomikę pracy pompy ciepła?

  • Zużycie energii elektrycznej do napędu urządzenia, która wprost zależy od sprawności sezonowej tzw. SCOP

Sprawność urządzenia zależy przede wszystkim od różnicy temperatury zasilania wody grzewczej i powietrza zewnętrznego. Im ta różnica jest mniejsza, tym sprawność pompy ciepła jest większa. Temperatura powietrza jest losowa i nie mamy na nią wpływu, natomiast na temperaturę zasilania jak najbardziej możemy wpływać, chociażby poprzez wybór rodzaju ogrzewania, grzejnikowe lub podłogowe. Obliczeniowe temperatury zasilania to 55 st. C i 35 st. C. Obniżenie temperatury wody zasilającej o 1 st. C to jest około 1% oszczędności. Jak możemy łatwo obliczyć, ogrzewanie podłogowe w porównaniu z grzejnikowym jest o 20% tańsze w eksploatacji.

Te obliczenia dotyczą maksymalnej wydajności przy temperaturze zewnętrznej -20 st. C i mogą się różnić od rzeczywistości, ponieważ przy instalacji grzejnikowej załączą się grzałki w punkcie biwalentnym. Oprócz wyboru rodzaju ogrzewania możemy jeszcze wpływać na temperaturę zasilania poprzez sterowanie pogodowe. Dobieramy krzywą grzewczą w taki sposób, aby przy najmniejszej możliwej temperaturze zasilania, pompa ciepła pokrywała straty ciepła budynku, najlepiej w punkt przy jak najdłuższej pracy urządzenia. Wymaga to cierpliwości i czasu. Pamiętajmy, że wzrost temperatury powietrza o 1 st. C to około 3% mniej mocy grzewczej zapotrzebowanej do ogrzania budynku oraz lepsza wydajność parownika.

  • Żywotność urządzenia przeliczona jako koszt inwestycji podzielony na lata eksploatacji

Żywotność pompy ciepła zależy wprost od ilości załączeń sprężarki. Im mniej, tym lepiej. Na częstotliwość załączeń sprężarki wpływa wiele czynników i dobrą praktyką jest dążenie do ich ograniczenia do niezbędnego minimum. Zastosowanie termostatów nie powinno powodować wzrostu ilości załączeń sprężarki. W przeciwnym przypadku stosowania termostatów w instalacji z pompami ciepła traci sens.

Jeśli teraz chcielibyśmy zastosować termostat jak w instalacji z kotłem, czyli stała temperatura zasilania np. podłoga 35 i przy osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu np. 20 st. C termostat wyłącza pompę ciepła, a przy np. 19 st. C załącza, to mamy komfort w pomieszczeniu, ale wysoki koszt eksploatacji i krótką żywotność pompy ciepła.

Montaż termostatu nie może wpływać na wzrost liczby załączeń pompy ciepła i temperatury zasilania.

Jeśli teraz w schemacie bezpośrednim podłogowym bez bufora zastosujemy termostat ON-OFF możemy spowodować nadmierną liczbę załączeń. Dla tego typu instalacji najlepszym sposobem utrzymania komfortu jest dobrze dopasowana krzywa grzewcza. A jeśli musielibyśmy zastosować termostat , to eSTER 40 z podłączeniem typu modbus. Wcześniej jednak musimy ustawić krzywą grzewczą, a dopasowanie krzywej grzewczej możemy poprawić współczynnikiem temperatury pokojowej. Parametr ten dostępny jest z poziomu instalatora w sterowniku Easylife pompy ciepła. Zarówno dopasowanie krzywej grzewczej oraz współczynnika do budynku musimy wykonać doświadczalnie. Krzywą grzewczą traktujemy jako regulację priorytetową, dopiero później dopasowujemy współczynnik.
Wszystkie te zabiegi wymagają czasu. Instalator może je wykonać poprzez moduł internetowy lub nauczyć inwestora jak dopasować krzywa do budynku a później współczynnik.

Regulator pompy Easylife ma przygotowane wejścia do podłączenia termostatów ON-OFF. Kiedy zastosujemy termostaty stykowe ON-OFF?

Wyłącznie wtedy kiedy w schemacie instalacji pojawi się bufor. Za buforem na obiegach możemy instalować termostaty ON-OFF najlepiej w układzie;

Pierwszy obieg -regulacja tylko krzywa grzewcza lub krzywa grzewcza i eSTER 40, drugi obieg krzywa grzewcza i termostat stykowy. Chodzi o to, aby pompa ciepła, bufor i obiegi były regulowane pogodowo. Pierwszy obieg jako wiodący doregulowany poprzez współczynnik temperatury pokojowej, drugi obieg natomiast mógłby być załączany i wyłączany termostatem stykowym. W ustawieniach serwisowych możemy aktywować opcję wyłączenia pompy obiegowej od termostatu. Należy pamiętać, że przy zastosowaniu dwóch termostatów stykowych jedynie dobrze dopasowana krzywa grzewcza do każdego obiegu osobno, chroni przed taktowaniem pompy ciepła.

Jeśli obiegi w pompie ciepła Easylife miałyby także chłodzić latem wybieramy regulacje termostatami eSTER 40 dostosowane do grzania i chłodzenia.

W pompach ciepła RICOM HEAT PRO regulator posiada 3 obiegi regulowane pogodowo i sześć wejść do termostatów stykowych ON-OFF. Po dwa na każdy obieg. Jeden regulacji temperatury grzania a drugi do chłodzenia.

Wszystkie pompy ciepła Ricom posiadają możliwość podłączenia termostatów elektronicznych w komunikacji modbus. Daje to możliwość przeniesienia części funkcji sterownika głównego.

Stosując termostaty w instalacjach z pompami ciepła, trzeba mieć na uwadze wszystkie te aspekty, jakie zostały tu poruszone. Jeśli instalacja równie sprawnie spełni swoje zadanie bez montażu termostatu, należy z niego zrezygnować.

Źródło: ricomenergy.pl

RICOM ENERGY sp. z o.o.
ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego 2
32-050 Skawina
MENADŻER DS. POMP CIEPŁA
PIOTR LASZKOWSKI
Telefon: +48 797 368 240
Email: [email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz