Reklama
http://www.multitherma.com/

Dofinansowanie montażu pomp ciepła w nowym budownictwie? To możliwe!

Polacy od lat chętnie korzystają z Programu Czyste Powietrze. To narzędzie wsparcia kierowane jest jednak wyłącznie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła. Mieszkańcy nowych domów, którzy chcieli zamontować u siebie ekologiczną pompę ciepła, nie mogli liczyć na pomoc Państwa. To zmieniło się na początku drugiego kwartału 2022 roku. Właśnie wtedy wystartował nabór w konkursie Moje Ciepło. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo o najważniejszych parametrach programu. Będzie mowa o beneficjentach, formie dofinansowania, a także kluczowych terminach.

Dofinansowanie montażu pomp ciepła w nowym budownictwie? To możliwe!
Dofinansowanie montażu pomp ciepła w nowym budownictwie? To możliwe!

 

Pompa ciepła dofinansowanie – jaki jest cel programu Moje Ciepło?

Dokumentacja konkursowa jasno precyzuje zasadniczy cel utworzenia programu Moje Ciepło. Jest nim chęć wsparcia rozwoju ogrzewania indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem ekologicznych źródeł ciepła. W związku z powyższym do dofinansowania kwalifikują się przede wszystkim koszty montażu: gruntowych pomp ciepła, pomp ciepła typu powietrze-powietrze oraz pomp ciepła powietrze-woda. Wsparciem objęte będzie także finansowanie niezbędnego osprzętu, dokumentacji technicznej, buforów oraz zbiornika c.w.u.

Pompa ciepła dofinansowanie – kto może skorzystać z Programu Moje Ciepło?

Jak wspomniano już na początku artykułu, Program Moje ciepło jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli nowego budynku jednorodzinnego. Co to jednak oznacza w praktyce? Pomocna po raz kolejny okazuje się dokumentacji konkursowa, która wspomina, że dofinansowanie na powietrzne i gruntowe pompy ciepła można uzyskać, gdy na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego starającego się o wsparcie lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

To jednak nie wszystko. Kolejnym warunkiem w zakresie podmiotowym Programu Moje Ciepło jest zgodność danych Wnioskodawcy z informacjami zawartymi w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego. Wreszcie po trzecie Beneficjent musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym dotyczącym montażu pompy ciepła. Spełnienie tych wymagań w praktyce jest bardzo łatwe, dlatego też zakres potencjalnych chętnych jest szeroki.

Pompa ciepła dofinansowanie – wysokość wsparcia w Programie Moje Ciepło

Nabór Moje Ciepło przewiduje najkorzystniejszą dla beneficjentów formę wsparcia – bezzwrotną dotację. Może ona wynieść aż do 21 000 złotych w przypadku gruntowej pompy ciepła i 7 000 złotych na montaż powietrznej pompy ciepła. Śladem zasad Czystego Powietrza tu także zaproponowano dwa poziomy dofinansowania:

 • 30% kosztów kwalifikowanych,
 • 45% kosztów kwalifikowanych.

Do drugiej grupy zaliczamy Wnioskodawców legitymujących się Kartą Dużej Rodziny.

Łączny budżet programu Moje Ciepło wynosi 600 milionów złotych. Zgodnie z deklaracjami Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ta wartość może być w przyszłości zwiększona.

Dofinansowanie Moje Ciepło – jakie warunki musi spełnić urządzenie?

Gruntowe i powietrzne pompy ciepła to obecnie jedne z najbardziej pożądanych urządzeń na rynku. Nic dziwnego, zakres korzyści ekonomicznych, ekologicznych i użytkowych jest tak szeroki, że trudno znaleźć godną uwagi alternatywę. Decydując się na zakup konkretnego modelu, warto pamiętać, że nie każde urządzenie spełnia minimalne warunki naboru Moje Ciepło! Ustanowione wymogi mają sprawić, że instalowane urządzenia będą bezpieczne w użytkowaniu i zapewniają realizację założonych celów.

Jakie zatem gruntowe i powietrzne pompy ciepła mogą otrzymać dotację z Programu Moje Ciepło?

 • fabrycznie nowe i jednocześnie wyprodukowana maksymalnie 24 miesiące przed montażem,
 • cechujące się minimalną klasą efektywności energetycznej na poziomie A++ dla temperatury zasilania 55°C, a w przypadku pompy ciepła powietrzne-powietrze klasy A+.
 • montowane w budynkach, dla których współczynnik Ep jest niższy niż 63 kWh/(m² × rok) – od 2023 roku ta wartość jest jeszcze bardziej restrykcyjna i wynosi 55 kWh/ (m² × rok.

Aby skutecznie zasilić swój budżet dotacją, trzeba także zapewnić:

 • trwałość projektu przez okres 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu,
 • wyrażenie zgód przez wszystkich współwłaścicieli,
 • promocję projektu, przez którą rozumiemy umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji na własny koszt tabliczki informacyjnej z trwałego materiału o minimalnych wymiarach 297 mm x 210 mm zawierającej tytuł inwestycji, wartość inwestycji oraz wysokość przyznanej dotacji przez NFOŚiGW, ciąg logotypów: NFOŚiGW, flaga Komisji Europejskiej, Europejski Bank Inwestycyjny oraz informację o treści: „Dofinansowano ze środków Funduszu Modernizacyjnego”,
 • brak źródła ciepła na paliwo stałe w budynku objętych wsparciem.

Warto pamiętać, że na jeden domek jednorodzinny przysługuje maksymalnie jedno dofinansowanie w ramach Mojego Ciepła, a dotacja nie łączy się z dofinansowaniami z projektów europejskich,

Dofinansowanie Moje Ciepło – najważniejsze terminy

Nabór w Programie Moje Ciepło został oficjalnie uruchomiony 29 kwietnia 2022 roku. Jest on prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania puli środków. Co ważne w tym czasie należy wykonać pełen zakres czynności związanych z zakupem, montażem, zapłatą i uruchomieniem urządzenia. Przy aplikowaniu o środki warto pamiętać, że:

 • rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW trwa do 3 dni roboczych od daty wpływu dokumentów,
 • ocena wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Moje Ciepło może potrwać do 60 dni od daty rejestracji wniosku,
 • jeśli wniosek o dofinansowanie jest niekompletny, beneficjent otrzyma 10 dni od wezwania na uzupełnienia. Ocena złożonych wyjaśnień trwa również 10 dni,
 • kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków według zadanych kryteriów wynosi do 20 dni.

Dofinansowanie Moje Ciepło – jak złożyć wniosek?

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Do wykonania tych czynności służy specjalnie do tego przygotowane narzędzie internetowe – generator. Sam proces uzupełniania wniosku oraz sporządzania załączników wymaga dokładności i wiedzy. Niezbędne jest zapoznanie się z instrukcją uzupełniania wniosku oraz dokumentacją techniczną gruntowej lub powietrznej pompy ciepła. Jeśli chcemy mieć pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie i bez komplikacji, warto to zadanie scedować na firmę instalatorską. Fotowoltaika.plus świadczy usługi kompleksowe: od wyliczenia mocy urządzenia, przez dobór modelu, montaż, aż na kwestiach księgowych i finansowych kończąc. Właścicieli nowego budownictwa chcących już teraz korzystać z ekologicznego ogrzewania zapraszamy do kontaktu!

Źródło: fotowoltaika.plus

FOTOWOLTAIKA.PLUS
Ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
fotowoltaika.plus/kontakt
+48 233 233 233
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz