Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

TAURON ze wzrostem energii elektrycznej z farm wiatrowych

W ubiegłym roku farmy wiatrowe TAURONA dostarczyły około 970 GWh energii elektrycznej, co oznacza 40 proc. wzrost produkcji wobec 2019 roku. Taka ilość energii może pokryć roczne zapotrzebowanie 400 tysięcy gospodarstw domowych.

Tauron ze wzrostem energii elektrycznej z farm wiatrowych
Tauron ze wzrostem energii elektrycznej z farm wiatrowych [Źródło: tauron.pl]

Dobre wyniki produkcji energii w farmach wiatrowych to przede wszystkim konsekwencja akwizycji nowych mocy w tej technologii. Zakupione we wrześniu 2019 roku farmy wiatrowe o łącznej mocy 180 MW w 2020 roku pracowały na nasz rachunek przez pełne 12 miesięcy. Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu, rozwój nowych mocy wiatrowych na lądzie to nasz priorytet inwestycyjny w najbliższych latach. Taka jest konieczność biznesowa i takie jest oczekiwanie klientów oraz otoczenia, w którym funkcjonujemy – wyjaśnia Marek Wadowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia.

Reklama
oknonet.pl

Dobre warunki matereologiczne, w szczególności wietrzność, miały wpływ na wyniki produkcji w farmach wiatrowych. Szczególnie można było to zauważyć w lutym 2020, kiedy farmy wiatrowe TAURONA zanotowały produkcję na rekordowym poziomie, wytwarzając ok. 150 GWh (średnia produktywność wyniosła przeszło 50%). Ilość ta odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu około 60 tysięcy gospodarstw domowych. Ostatnia tak wysoka produkcja została zanotowana w grudniu 2015 roku.

Wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej dla wszystkich farm wiatrowych TAURONA wyniósł w ubiegłym roku średnio ok. 30%.

Moce wiatrowe TAURONA

Aktualnie TAURON dysponuje dziewięcioma farmami, tj.: Farma Wiatrowa Zagórze, FW Wicko, FW Marszewo, FW Lipniki, FW Śniatowo, FW Mogilno, FW Inowrocław, FW Dobrzyń, FW Gołdap, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW.

W lutym firma rozpoczęła budowę kolejnej farmy wiatrowej o mocy 30 MW, zlokalizowanej w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim. Energia z budowanych tam 15 turbin powinna popłynąć w połowie 2022 roku.

Pierwszą znaczącą inwestycją wpisującą się w Zielony Zwrot był zakup we wrześniu 2019 r. pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Tym sposobem Grupa podwoiła moc swoich elektrowni wiatrowych.

Rozwój odnawialnych źródeł energii to priorytet inwestycyjny i rozwojowy TAURONA. W 2025 roku TAURON zamierza dysponować ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie oraz 300 MW w farmach fotowoltaicznych.

Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot TAURONA przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy do 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych zeroemisyjnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 r. o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 r. o ponad 50 proc.

Źródło: tauron.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz