.
Reklama
https://powermeetings.eu/
.

Powstaną trzy elektrownie wiatrowe w Klastrze Zgorzeleckim

Spółka GEPOL-SOLAR przeprowadzi budowę elektrowni wiatrowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia (woj. dolnośląskie) wspartą 17,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności. Pomoc zwrotną na przedsięwzięcie przekaże NFOŚiGW.

Powstaną trzy elektrownie wiatrowe w Klastrze Zgorzeleckim
Powstaną trzy elektrownie wiatrowe w Klastrze Zgorzeleckim [Źródło: nfosigw.pl]

Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 40,1 mln zł. Beneficjent wybuduje trzy elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6 MW (po 2 MW każda) wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, stanowiące element lokalnego rynku energii w ramach tzw. Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster). Przy dwóch elektrowniach zostaną utworzone wewnętrzne drogi dojazdowe wraz z placami manewrowymi. Przyłącza energetyczne posłużą włączeniu zespołu trzech elektrowni wiatrowych do lokalnej sieci dystrybucyjnej. Działania zostaną przeprowadzone na terenie działek w obrębie Zatonie, Działoszyn i w gminie Bogatynia.

Reklama
oknonet.pl

Efektem realizacji projektu będą:

  • zwiększenie o 6 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii wykorzystujących lokalne zasoby,
  • zwiększenie produkcji energii z tych źródeł o 21 252 MWh.
  • Gwarantowana produktywność elektrowni wyniesie 3542 h/rok.

Inwestycja przyczyni się do pełnego bilansowania energetycznego obszaru działania Klastra w oparciu o generację z lokalnych odnawialnych źródeł energii, wspartych źródłami wysokosprawnej kogeneracji oraz technologii magazynowania energii.

Zakończenie budowy wszystkich elementów projektu przewidziano na wrzesień 2022 r.

Umowa dofinansowania została podpisana 22 kwietnia br. przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Prezesa Zarządu GEPOL- SOLAR Sp. z o.o. Macieja Falkowskiego.

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz