Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – OSE Gdańsk 2021

Transformacja energetyczna Polski oraz rozwój odnawialnych źródeł energii to główne tematy rozmów 9. Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego - OSE Gdańsk 2021. W wydarzeniu, które odbyło się 21 czerwca 2021 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny - OSE Gdańsk 2021
Ogólnopolski Szczyt Energetyczny - OSE Gdańsk 2021 [Źródło: gov.pl]

Podczas sesji plenarnej „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”, wiceminister podkreślił, że jesteśmy na początku procesu transformacji energetycznej, który w ciągu 20 lat ma doprowadzić do zbudowania nowego systemu energetycznego.

 

Dążymy do tego, aby zielona energia była motorem napędowym dla polskiej gospodarki, ale równocześnie potrzebujemy stałej podstawy naszego miksu energetycznego, tj. atomu

Wiceminister zauważył także, że duża dynamika rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii wpływa na obniżenie jej ceny i zwiększa powszechność zastosowania.

Sektor fotowoltaiki stoi u progu złotej dekady rozwoju. W 2015 r. mieliśmy około 4 tys. prosumentów. Dzisiaj jest ich ponad 600 tys., co pokazuje skalę dynamicznego wzrostu odnawialnych źródeł energii w Polsce – mówił.

W trakcie panelu „Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa” wiceminister Ireneusz Zyska podkreślił także, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska powinno chronić rynek odbiorców pod względem cen energii, ale także ma obowiązek dbać o stabilność dostaw i bezpieczeństwo systemu energetycznego.

Dlatego rozpoczęliśmy konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii m.in. wdrażającej unijną dyrektywę rynkową. Nowe podejście do prosumentów pozwoli m.in. na możliwość zmiany sprzedawcy energii w 24 godziny, co postawi w lepszej pozycji konsumenta korzystającego z prawa do jego zmiany – powiedział.

Wiceminister wskazał także, że nowelizacja prawa pozwoli na rozwój przydomowych magazynów energii.

Nowymi rozwiązaniami zachęcamy także do instalowania magazynów energii, które są elementem stabilizującym system. Rosnąca liczba magazynów zwiększa także gwarancję sprawnego działania mikroinstalacji w kraju – podkreślił.

Podczas otwarcia 9. Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE Gdańsk 2021, wiceminister Ireneusz Zyska odebrał, w imieniu ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, nagrodę „Bursztyn Polskiej Energetyki 2021” w kategorii instytucja.

Nagroda została przyznana Ministerstwu za skuteczne i konsekwentne dążenie do stworzenia w Polsce zrównoważonej, nowoczesnej energetyki opartej o odnawialne źródła energii oraz energię jądrową, której celem jest zmniejszenie emisyjności tego sektora, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Polityce energetycznej Państwa do 2040 r.

Nagroda ta jest dla nas szczególnym wyróżnieniem i motywacją do dalszych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa z zastosowaniem nowych zeroemisyjnych technologii – zaznaczył.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz