.
Reklama
targikielce.pl/
.

Grupa Photon Energy raportuje pierwszy kwartał i potwierdza swoje cele na 2022 r.

W pierwszym kwartale 2022 r. spółka podwoiła przychody do 9,137 mln euro (+99,9% r/r), co zaowocowało osiągnięciem rekordowego wyniku EBITDA na poziomie 2,024 mln euro (+811,7% r/r). Zarząd Spółki podtrzymuje opublikowane cele na rok 2022 przewidujące przychody na poziomie 65 mln euro i wynik EBITDA na poziomie 18 mln euro.

Grupa Photon Energy raportuje pierwszy kwartał i potwierdza swoje cele na 2022 r.
Grupa Photon Energy raportuje pierwszy kwartał i potwierdza swoje cele na 2022 r.

 

Reklama
oknonet.pl

Najważniejsze wydarzenia 1Q 2022

Rekordowe w historii wyniki kwartalne potwierdzają determinację spółki do skutecznej realizacji przyjętych założeń biznesowych, dotyczących przyspieszenia wzrostu we wszystkich liniach biznesowych i na wszystkich rynkach.

Spółka podjęła ważne kroki w celu wsparcia rozwoju swojej działalności, w tym decyzję o czasowej zmianie modelu sprzedaży energii z większości węgierskich instalacji własnych na model oparty o ryzyko rynkowe. Począwszy od kwietnia 2022 r. elektrownie te nie są uzależnione od żadnego mechanizmu wsparcia rządowego. W efekcie w przychodach spółki odzwierciedlone będą korzyści wynikające ze zwiększającego się portfela instalacji PV, przy jednocześnie rosnących cen energii elektrycznej na świecie.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, spółka przyłączyła do sieci i uruchomiła elektrownię o mocy 1,4 MWp na Węgrzech.

Również rozwój pierwszego projektu wykorzystującego unikalną technologię RayGen przebiega zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Elektrownia ta będzie miała moc wytwórczą 300 MWp i zdolność magazynowania energii na poziomie 3,6 GWh, co czyni ją największym projektem magazynowania energii odnawialnej na świecie i największym projektem dotychczas realizowanym przez spółkę.

Pipeline projektów fotowoltaicznych, nad którymi Spółka pracuje w Europie (na Węgrzech, w Polsce
i Rumunii) wynosi obecnie 475 MWp, a na rynku rumuńskim spółka przygotowuje się do rozpoczęcia budowy pierwszej własnej instalacji PV w tym kraju.

Wzrosty przychodów w innych segmentach działalności wynikają głównie z dużej aktywności i skuteczności sprzedażowej linii biznesowej odpowiedzialnej za dystrybucję komponentów fotowoltaicznych (modułów, falowników i baterii).

Jesteśmy niezwykle dumni z osiągniętych wyników. To widoczny dowód na sukces realizowanej przez nas strategii. Poszerzenie naszego własnego portfela instalacji PV i przejście z taryf gwarantowanych na sprzedaż energii elektrycznej na ryzyku rynkowym stworzy dla nas nowe, znaczące możliwości rozwoju. Ponadto, oczekujemy dynamicznego rozwoju w innych naszych liniach biznesowych, takich jak dystrybucja komponentów, do czego jesteśmy dobrze przygotowani. Biorąc pod uwagę obecny rozwój i nasze perspektywy, czujemy się komfortowo potwierdzając nasze cele odnośnie przychodów i wyniku EBITDA na 2022 r.– skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2022 r. spółka podwoiła przychody do 9,137 mln euro, w porównaniu z 4,571 mln euro w pierwszym kwartale 2021 r. (+99,9% r/r). Wzrost ten wynika przede wszystkim z wyższych przychodów z produkcji energii elektrycznej, wytworzonej przez nowe elektrownie działające na zasadach rynkowych (14,6 MWp przyłączonych do sieci w sierpniu 2021 r. i 1,4 MWp w grudniu 2021 r.). To także efekt wysokich cen energii elektrycznej na rynku bezpośredniej sprzedaży energii, wspieranego programem „Green Bonus”, do którego na początku roku przeszedł czeski portfel instalacji PV.

EBITDA w pierwszym kwartale wyniosła rekordowe 2,024 mln euro (wzrost o 811,7% r/r). Na poziomie operacyjnym spółka wygenerowała zysk w wysokości 0,582 mln euro w porównaniu ze stratą -1,475 mln euro w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Strata brutto za pierwszy kwartał zmniejszyła się o ponad 1,5 mln euro i wyniosła -1,349 mln euro (-3,050 euro w pierwszym kwartale 2021), pomimo wyższych kosztów odsetek związanych z pierwszą emisją zielonych obligacji w listopadzie 2021 r.

Analizując wzrost wartości Photon Energy, warto również zauważy, iż Spółka odnotowała dodatnie skonsolidowane całkowite dochody za pierwszy kwartał na poziomie analogicznym do ubiegłego roku, czyli w wysokości 1,789 mln euro. Uwzględnia to dodatnie przeszacowanie wartości inwestycji w RayGenw konsekwencji przeprowadzonego podwyższenia kapitału. W oparciu o osiągnięte wyniki w pierwszym kwartale oraz na podstawie przeprowadzonych analiz wszystkich segmentów działalności, zarząd Photon Energy potwierdza cele zwiększenia skonsolidowanych przychodów w 2022 r. do 65 mln euro (z 36,4 mln euro w 2021 r.), co stanowi wzrost o 78,8% r/r, i wyniku EBITDA do 18 mln euro (z 9,6 mln EUR w 2021 r.), co stanowi wzrost o 87,8% r/r.

Źródło: photonenergy

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz