Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Arctic Paper Kostrzyn ograniczy emisyjność poprzez ponowne wykorzystanie energii

Arctic Paper Kostrzyn podpisał umowę z polską firmą NTP, która wybuduje swój zakład produkcyjny na terenie Arctic Paper i rozpocznie w nim produkcję w 2025 roku. Po uruchomieniu zakładu NTP ciepło powstające w procesie produkcyjnym będzie odbierane przez Arctic Paper Kostrzyn i wykorzystywane do procesu suszenia papieru, co zmniejszy emisję CO2 w kostrzyńskiej papierni o 20 000 ton rocznie.

Arctic Paper Kostrzyn ograniczy emisyjność poprzez ponowne wykorzystanie energii
Arctic Paper Kostrzyn ograniczy emisyjność poprzez ponowne wykorzystanie energii [Źródło: arcticpaper]

Arctic Paper Kostrzyn ma wieloletnie doświadczenie w zakresie poprawy efektywności energetycznej i rozwiązań odzyskiwania ciepła we współpracy z innymi firmami. Odzyskując ciepło z procesu produkcyjnego partnera – NTP – Arctic Paper Kostrzyn będzie wykorzystywał rocznie 470 000 GJ energii, co odpowiada 20 proc. całkowitego zapotrzebowania kostrzyńskiej fabryki na energię.

Jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron – w tym środowiska naturalnego – ponieważ przybliża nas do działania w formule gospodarki o obiegu zamkniętym. Uzyskujemy dostęp do pochodzącej z recyklingu i przez to – zrównoważonej energii, która pokrywa jedną piątą naszych potrzeb. Pozyskamy ją w konkurencyjnej cenie i bez konieczności dokonywania dalszych inwestycji, mówi Michał Jarczyński, CEO, Arctic Paper S.A.

Nowy projekt jest kolejnym krokiem Grupy w kierunku funkcjonowania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Oprócz naszych inwestycji w zieloną energię w Szwecji i Polsce oraz zwiększenia ogólnej efektywności energetycznej Grupy, musimy wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do zmniejszenia emisji CO2 zgodnie z nową strategią 4P, której celem jest zapewnienie neutralności emisyjnej naszej produkcji papieru do 2030 r. – mówi Michał Jarczyński, CEO, Arctic Paper SA.

Źródło: arcticpaper

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz