Reklama
http://www.multitherma.com/

Wiceminister Zyska o przyszłości klastrów energii w Polsce

23 sierpnia 2021 r. w Dusznikach-Zdroju odbyła się „Konferencja dla Klastrów Energii”, w której uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. Głównymi tematami wydarzenia były kierunki transformacji energetyki i rola klastrów energetycznych w rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Wiceminister Zyska o przyszłości klastrów energii w Polsce
Wiceminister Zyska o przyszłości klastrów energii w Polsce [Źródło: gov.pl]

W swoim wystąpieniu pełnomocnik Rządu ds. OZE zaznaczył, że klastry energii to przede wszystkim lokalne bezpieczeństwo energetyczne, które skłania do współpracy gminy, mieszkańców i przedsiębiorców. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarze działania klastra przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, a współpraca w ramach działalności, pozwala wykorzystać nie tylko miejscowe zasoby, ale także sprzyja wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne.

Taka lokalna samowystarczalność energetyczna pozwala m.in. na ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a także wspiera jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie działają klastry, w uzyskaniu szerszego dostępu do energii oraz optymalizację usług komunalnych – powiedział wiceminister Zyska.

Jak podkreślił, w resorcie klimatu i środowiska trwają prace nad legislacją, która wzmocni rolę klastrów energii i stworzy odpowiedni system ich wsparcia.

Rozwiązania, które proponujemy, dotyczą przede wszystkim ustanowienia czytelnych zasad funkcjonowania i zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz doprecyzowanie samej jego definicji. W ramach nowelizacji ustawy o OZE planujemy także zapisy, które zwiększą atrakcyjność inwestycji w rozwój lokalnej energetyki rozwijanej w ramach klastrów energii – zaznaczył.

Wiceminister Ireneusz Zyska zwrócił także uwagę, że innym innowacyjnych narzędziem wspierającym klastry energii jest program wsparcia „Nowa Energia” realizowanym przez NFOŚiGW.

W ramach realizowanego programu „Nowa Energia” przedsiębiorcy mogą składać wnioski także m.in. w obrębie klastrów energii. Wsparciem objęte są projekty mające na celu wdrażanie technologii, m.in: inteligentnych systemów zarządzania rozproszonymi źródłami energii, wirtualnych magazynów energii, a także systemów łączących wytwarzanie energii z jej lokalnym wykorzystaniem – wskazał pełnomocnik rządu ds. OZE.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz