Reklama
https://www.stiebel-eltron.pl/

Alternatywne źródła energii – charakterystyka, zalety i wyzwania

Zapotrzebowanie na energię elektryczną na całym świecie cały czas rośnie. Koszty, zarówno finansowe, jak i środowiskowe poboru energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych są coraz wyższe. Dlatego warto zastanowić się nad alternatywnymi źródłami energii – jakie mają one zalety oraz ograniczenia?

Alternatywne źródła energii – charakterystyka, zalety i wyzwania
Alternatywne źródła energii – charakterystyka, zalety i wyzwania

 

Czym są alternatywne źródła energii?

Najpopularniejszym źródłem energii elektrycznej są elektrownie konwencjonalne, w których energia pochodzi ze spalania paliw kopalnych przy dostarczeniu odpowiedniej ilości tlenu. Z uwagi na ich degradujący wpływ na środowisko są przedmiotem wzmożonej dyskusji na płaszczyźnie polityki energetycznej. Mniej ingerujące w środowisko naturalne są źródła bazujące na procesach przetwarzających energię z otoczenia tj. m.in. wiatru, wody, słońca, czy powietrza, które nazywamy alternatywnymi (do konwencjonalnych) lub odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Zalety i ograniczenia stosowania alternatywnych źródeł energii

Dane opublikowane przez PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) wskazują, że w naszym kraju w 2023 roku udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej był rekordowy i wyniósł 27%. Najwięcej wyprodukowały elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne oraz elektrownie na biomasę i biogaz. Jednak korzystanie ze źródeł energii odnawialnej niesie ze sobą pewne zalety i wady.

Niepodważalną zaletą produkcji energii pochodzącej z alternatywnych źródeł jest generowanie znacznie mniejszej ilości zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery niż w przypadku energetyki konwencjonalnej. Dzięki temu nasze oddziaływanie na środowisko i klimat jest mniejsze, co jest celem idei zrównoważonego rozwoju. Dzięki OZE niejednokrotnie można też mówić o obniżeniu rachunków za energię, zarówno poprzez ich zastosowanie globalne w elektrowniach, jak i lokalne w firmach czy domach.

Chociaż energia ze źródeł odnawialnych (OZE) posiada wiele zalet, to istnieją również pewne wyzwania związane z jej stosowaniem. Przede wszystkim należy wspomnieć o niestałej produkcji energii, która zależy od zmieniających się warunków atmosferycznych. Ponadto, potencjał wykorzystania OZE jest ściśle uzależniony od warunków klimatycznych. Chociaż koszt inwestycji w OZE może być początkowo wysoki, warto zauważyć, że w odpowiednio wybranym miejscu i regionie może szybko zwrócić się dzięki korzyściom płynącym z „darmowej energii”.„. Warto mieć na uwadze, że każde źródło energii odnawialnej różni się od siebie. Natomiast w kontekście kraju mogą się one wzajemnie uzupełniać.

Elektrownie wiatrowe
W kontekście Polski najbardziej istotnym i stabilnym źródłem energii odnawialnej jest wiatr. Farmy wiatrowe stawiane na morzu i lądzie wykorzystują ruch powietrza powstający wskutek różnicy temperatur i ciśnienia. Wiatr dostępny jest praktycznie wszędzie, lecz z różną intensywnością. O efektywności wykorzystania siły wiatru decyduje konstrukcja turbiny (rodzaj osi, rozpiętość łopat itd.), siła zjawiska, a także częstość jego występowania.

Energia pochodząca ze słońca
Drugim co do wielkości alternatywnym źródłem energii wykorzystywanym w naszym kraju jest energia słoneczna. W tym celu wykorzystuje się konwersję fotowoltaiczną realizowaną w instalacjach PV, fototermiczną w kolektorach słonecznych czy fotochemiczną. Promieniowanie słoneczne także dostępne jest wszędzie, lecz produkcja energii elektrycznej od ilości padającego na moduły PV promieniowania słonecznego, które jest uzależnione od szerokości geograficznej i warunków pogodowych. Wpływ ten można zniwelować za pośrednictwem instalacji podążającej za ruchem Słońca po sklepieniu.

Elektrownie wodne
Woda może także być źródłem energii elektrycznej. W tym celu wykorzystać można energię spadku rzek, czy tę pochodząca z fal, pływów i prądów morskich. Zasada ich działania polega na przekształceniu energii potencjalnej na kinetyczną, a później za pośrednictwem prądnic na prąd. Ograniczeniem w przypadku elektrowni tego typu zdecydowanie jest lokalizacja oraz w przypadku morskich obiektów, wpływ pogody.

Energetyka geotermalna
Energetyka geotermalna bazuje na procesach pochodzących z wnętrza ziemi. Wody geotermalne osiągają temperaturę nawet 120˚C i znajdują się na terenie całej Polski. Natomiast wykonanie systemu do czerpania energii ze źródeł geotermalnych jest bardzo kosztowne i niesie ze sobą ryzyko zasolenia gleby i wydobycia gazów takich jak m.in. siarkowodór.

Energia pochodząca z biomasy i biogazu
Biomasa i biogaz to źródła odnawialne, które pochodzą z materii roślinnej i zwierzęcej. Ich produkcja nie jest stabilna, a ich transport i magazynowanie jest dość trudne. Natomiast niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest ograniczenie składowanych odpadów.

Które źródło odnawialne wybrać?

Jako odbiorcy, mamy wpływ na to, skąd pochodzi energia, którą wykorzystujemy w naszych domach lub firmach. Wybierając sprzedawców, takich jak m.in. Polenergia Sprzedaż, otrzymujemy zieloną energię pochodzącą ze źródeł alternatywnych – w Polsce są to głównie wiatr i słońce

Źródło: polenergia.pl

Polenergia Fotowoltaika
Plac Ireneusza Gugulskiego 1
02-661 Warszawa
Tel. 799-399-888
www.polenergia.pl
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz