Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Przetarg na wielkoskalowy magazyn energii Żarnowiec

PGE Polska Grupa Energetyczna przygotowuje się do uruchomienia postępowania przetargowego na dostawę wielkoskalowego magazynu energii o nazwie BMEE Żarnowiec o mocy w przedziale 205-269 MW w Kartoszynie. Projekt zlokalizowany w sąsiedztwie największej w kraju elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec będzie też największym bateryjnym magazynem energii w Europie. Jego pojemność wyniesie około tysiąca megawatogodzin (1.000 MWh).

Przetarg na wielkoskalowy magazyn energii Żarnowiec

Grupa PGE przygotowuje się do uruchomienia postępowania zakupowego na dostawę magazynu energii w Kartoszynie wraz z wyprowadzeniem mocy w trybie dialogu konkurencyjnego. Ten tryb umożliwi Grupie PGE sformułowanie potrzeb w sposób możliwy do osiągnięcia przez oferentów. Planowane postępowanie zakupowe wynika za faktu, że z końcem 2022 roku postępowanie zakupowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

Co więcej, przed uruchomieniem dialogu konkurencyjnego, PGE zaprasza zainteresowanych wykonawców do wstępnych konsultacji rynkowych, których celem jest przygotowanie optymalnych warunków uruchomienia dialogu konkurencyjnego. Wszystkie informacje dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych, związanych z przygotowaniem postępowania zakupowego na bateryjne magazyny energii elektrycznej dostępne są w Systemie Zakupowym GK PGE.

Realizacja wielkoskalowego magazynu energii BMEE Żarnowiec pozwoli na świadczenie regulacyjnych usług systemowych na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej, jak również do bilansowania lokalnych, lądowych farm wiatrowych i przyszłych farm wiatrowych PGE na Morzu Bałtyckim, planowanych do wyprowadzenia mocy w sąsiednim węźle sieci Choczewo 400 kV. Potencjalne przychody planowanej instalacji osiągane będą również z rynku mocy oraz z arbitrażu cenowego. Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowania dokumentacji zakupowej w formule przetargu.

W Grupie PGE magazyny energii są uznawane za przyszłe źródło stabilnych przychodów oraz jedno z kluczowych rozwiązań w procesie transformacji energetycznej. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzanej energii elektrycznej pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania systemu elektroenergetycznego na magazynowanie energii. We współpracy z innymi źródłami elastyczności, magazyny energii zapewnią stabilną pracę KSE w warunkach zmienności generacji niestabilnych źródeł odnawialnych przy jednoczesnym stopniowym wycofywaniu źródeł węglowych.

Źródło: gkpge.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz