Reklama
http://www.multitherma.com/

Prezes URE zatwierdził Ogólne warunki przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania czterem największym dystrybutorom energii elektrycznej

Po opublikowaniu w maju br. przez Prezesa URE Wytycznych do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania, wnioski o zatwierdzenie Ogólnych warunków przeprowadzenia przetargów złożyli regulatorowi czterej dystrybutorzy: TAURON Dystrybucja, Stoen Operator, ENEA Operator oraz ENERGA-OPERATOR.

Prezes URE zatwierdził Ogólne warunki przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania czterem największym dystrybutorom energii elektrycznej
Prezes URE zatwierdził Ogólne warunki przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania czterem największym dystrybutorom energii elektrycznej [źródło: www.gov.pl]

Prezes URE zaakceptował dokumenty przedłożone przez operatorów systemów dystrybucyjnych, co oznacza, że od tego momentu mogą oni rozpocząć sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) zostali zobligowani do sprzedaży wybudowanych przez siebie stacji, ze względu na wprowadzony w 2021 roku znowelizowaną ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych zakaz pełnienia funkcji operatora, właściciela stacji lub dostawcy usługi ładowania.

Aby zagwarantować, że proces sprzedaży zostanie przeprowadzony w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny, ustawodawca wskazał, że ma on odbyć się w trybie przetargu.

W 2021 r. Prezes URE po raz pierwszy wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania.

Aktualny wykaz operatorów znajduje się na stronie internetowej URE.

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej.

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za:

  • zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania,
  • spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
  • wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
  • przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
  • wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
  • zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

Rozbudowa infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG wpisuje się w działania mające na celu rozwój elektromobilności oraz upowszechnianie stosowania paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

 

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz