.
Reklama
ceo-shop.pl
.

Magazyny energii – niezbędny element zielonej transformacji

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii zmienia dotychczasowy model energetyki centralnej, na coraz bardziej rozproszoną. Energia z OZE cechuje się dużą zmiennością, a jej generowanie zależne jest od pory dnia i warunków atmosferycznych. Dodatkowo wykorzystanie tej energii nie zawsze jest możliwe na bieżąco, stąd w zdecentralizowanym systemie energetycznym kluczową rolę odgrywać będą magazyny energii, umożliwiające gromadzenie i przechowywanie energii, by wykorzystywać ją w dogodnym momencie, a także stabilizować sieć, kiedy jest to konieczne.

Magazyny energii - niezbędny element zielonej transformacji
Magazyny energii - niezbędny element zielonej transformacji

 

Reklama
oknonet.pl

Czym są magazyny energii?

Rozwój magazynów energii powiązany jest ze zmianami, jakie zachodzą w energetyce, w szczególności ze zwiększoną liczbą instalacji fotowoltaicznych. Głównym zadaniem tych urządzeń jest gromadzenie energii produkowanej przez źródła odnawialne, a następnie wykorzystanie jej w momencie zwiększonej konsumpcji.

Magazyny energii pozwalają zwiększać niezależność energetyczną, ponadto podnoszą komfort i bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej, stanowiąc źródło ciągłego zabezpieczenia w dostawy prądu w przypadku niespodziewanych awarii, przerw czy przeciążeń. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, czy firm produkcyjnych, które nie mogą pozwolić sobie na przestoje w funkcjonowaniu. Magazyny energii wpisują się w trend zielonej energetyki, dzięki nim ekologiczna energia wytworzona przez źródła odnawialne może być przechowywana i efektywnie wykorzystana w chwilach zapotrzebowania.

Ważnym elementem pracy magazynów jest również wpływ, jaki magazyny energii mają na stabilizację pracy sieci elektroenergetycznej, pozwalając na właściwe i racjonalne zarządzanie energią. Wiąże się to z potrzebą stabilizacji sieci, a także eliminacją strat mocy związanych z przesyłem energii na większe odległości. Magazyny energii pozwalają zwiększać efektywność instalacji OZE i w pełni je wykorzystywać, co przekłada się na zwiększenie opłacalności poniesionych inwestycji.

Odbiorcy magazynów energii

Odbiorcami magazynów energii opracowywanych przez Grupę Apator mogą być operatorzy systemów dystrybucyjnych, zarządzający farmami fotowoltaicznymi i innymi źródłami OZE, zakłady przemysłowe czy operatorzy stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Pierwszej grupie odbiorców – operatorom systemów dystrybucyjnych magazyny energii pozwalają na zwiększenie stabilizacji napięcia sieci umożliwiając efektywniejsze wykorzystanie energii produkowanej z OZE. Gromadząc nadwyżki energii pomagają w rozwiązaniu problemu podwyższonego napięcia w sieci, który powoduje wyłączenia prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Mniejsza liczba wyłączeń i bardziej równomierna w czasie dystrybucja energii to efektywniejsze wykorzystanie OZE i stabilniejsza praca sieci.

Dla operatorów farm fotowoltaicznych i źródeł OZE magazyny energii niosą szansę na ograniczenie przestojów, wyłączeń farmy i przesunięcie sprzedaży energii na godziny jej największego zapotrzebowania. Dodatkowo umożliwiają rozbudowę instalacji OZE o kolejne moce bez konieczności zwiększania mocy przyłączeniowej.

Wraz z rozwojem sektora elektromobilności pojawia się konieczność zapewnienia mocy wymaganej do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych i wykorzystania w tym celu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Rozwiązaniem są magazyny energii zainstalowane przy stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Dla ich operatorów zastosowanie magazynu energii jest szansą na zwiększenie mocy ładowania pojazdów elektrycznych i przepustowości stacji, szczególnie w warunkach ograniczonych mocy przyłączeniowych.

Dla zakładów przemysłowych magazyny energii niosą możliwość ograniczenia kosztów związanych z ceną energii elektrycznej oraz opłatami związanymi z mocą przyłączeniową. Magazyny energii mają za zadanie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne i ciągłość dostaw energii do przedsiębiorstw, szczególnie produkcyjnych, które nie mogą sobie pozwolić na przerwanie pracy, powodujące straty finansowe. Pozwalają również na efektywne wykorzystanie własnych źródeł odnawialnych oraz dynamicznych taryf dla zakupu energii elektrycznej.

Jakie korzyści niesie za sobą magazynowanie energii?

Magazynowanie energii w bateriach elektrochemicznych to sposób na ustabilizowanie systemu elektroenergetycznego i efektywne zarządzanie dostępną energią. Dzięki dynamicznemu bilansowaniu energii, w tym pochodzącej z OZE może ona być użytkowana lokalnie przyczyniając się do rozwoju energetyki rozproszonej i lokalnych społeczności energetycznych.

Kierunkiem działania Grupy Apator jest transformacja energetyczna, a wśród niej rozwój oferty o magazyny energii – które są krokiem w kierunku nowej, zielonej energetyki.

Zrzut ekranu 2022 10 12 095052

Źródło: apator.com

Kontakt:

Krzysztof Kmiecik
Menedżer Rozwoju Biznesu ds. OZE
+48 783 831 565
[email protected]

Szymon Piasecki
Menedżer Produktu ds. OZE
+48 783 830 191
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz