Reklama
https://h2poland.com.pl/

Umacnia się pozycja Polski na unijnym rynku PV

Powstała nowa inicjatywa europejskich firm przemysłowych produkujących urządzenia dla energetyki słonecznej. Europejska Rada ds. Produkcji Przemysłowej dla Energetyki Słonecznej (ang. European Solar Manufacturing Council-ESMC) szuka możliwości wzmocnienia łańcuchów wartości przemysłu fotowoltaicznego w UE. W szczególności stanowisko to dotyczy Polski, która odgrywa coraz większą rolę na unijnym rynku PV i w przemyśle fotowoltaicznym. Od niedawna członkiem ESMC jest także Giga PV. S.A., która realizuje projekt budowy w Polsce Gigafabryki ogniw fotowoltaicznych.

Polska ponownie w czołówce UE
Polska ponownie w czołówce UE [Źródło: ieo.pl]

Obecnie tylko 4% modułów jest wytwarzanych w Europie, a w przypadku ogniw tylko 0,4%. ESMC szacuje, że 75% urządzeń do europejskich instalacji fotowoltaicznych powinno być wytwarzanych w UE, ponadto 2/3 produkcji powinno być eksportowane poza UE. Realizacja tego celu zakłada zwiększenie zdolności wytwarzania ogniw, modułów i innych urządzań do 2026 roku do 60 GW mocy produkcyjnych na rok.

Reklama
oknonet.pl

W konsekwencji obecny europejski deficyt handlowy na rynku ogniw i modułów fotowoltaicznych w wysokości 10,5 mld euro zostałby przekształcony w lokalną wartość produkcji fotowoltaicznej rzędu 50 mld euro w 2026 roku i nadwyżkę w eksporcie rzędu 33 mld euro oraz powstałoby w branży około 178 tys. dodatkowych europejskich miejsc pracy. Ten plan ma oparcie w analizach, których wyniki są zawarte w stanowisku ESMC.

ESMC postuluje, aby średnio w UE co najmniej 8% finansowania z 37% inwestycji i reform skierowanych na cele klimatyczne (tj. 3% całkowitego budżetu RRF (w skład, którego wchodzi także KPO) przeznaczyć na produkcję urządzeń dla PV w całym łańcuchu dostaw, a w szczególności w kluczowych elementach łańcucha wartości. Mowa jest zatem o 20 mld euro dotacyjnego finansowania, co ma wygenerować 50 mld euro ww. wartości w postaci produkcji lokalnej do 2026 roku.

Biorąc pod uwagę wartość rynków w poszczególnych krajach oraz uwzględniając fakt, że udział polskiego rynku w 2020 roku wynosił 12% wszystkich nowych mocy zainstalowanych w całej Europie, postulowane działanie wycenione na 20 mld Euro w ramach całości Instrumentu IRR przekładało by się na kwotę 2,5 mld euro inwestycji w całym polskim przemyśle na rzecz fotowoltaiki – komentuje Grzegorz Wiśniewski, prezes GigaPV S.A.

Według analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej, w oparciu o obecne plany firm, w okresie najbliższych 5 lat polski przemysł jest w stanie wygenerować kilka inwestycji rzędu 0,5 mld zł, ale zwiększenie skali finansowania mogłoby wpłynąć na budowę większych zakładów od obecnie planowanych, co obniżyłoby koszty jednostkowe i poprawiało konkurencyjność w tym zdolności eksportowe. Zdaniem IEO wzrósłby też udział polskich firm w dostawach urządzeń PV na rynek krajowy z ok. 25% obecnie do niemalże 50% w 2026 roku, a to pozwoliłoby tylko w przemyśle na stworzenie dodatkowych 10 tys. nowych miejsc pracy.

Źródło: ieo.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz