Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA 2020 – raport SBF

Rozwój rynku fotowoltaicznego w Polsce w 2020 roku przerósł najśmielsze oczekiwania całej branży PV. Polska jest krajem, w którym tempo rozwoju fotowoltaiki jest jednym z najszybszych w Europie. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zajmujące się propagowaniem oraz promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce prezentuje raport: “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20”.

Columbus ma rozwiązanie na wyłączenia instalacji fotowoltaicznych
Columbus ma rozwiązanie na wyłączenia instalacji fotowoltaicznych

Rok 2020 był rekordowym rokiem dla branży fotowoltaicznej. W 2020 roku do sieci elektroenergetycznej przyłączono 321 407 mikroinstalacji o łącznej mocy 2 151 MW. Ponadto w 2020 roku przyłączono również 399 MW instalacji powyżej 50 kW. Po raz kolejny rynek został zdominowany przez przydomowe elektrownie słoneczne, których udział w całej mocy zainstalowanej w PV na koniec 2020 roku wyniósł 81,9%.

“Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20” jest kolejną edycją cyklicznego raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Prezentowany Raport powstał na podstawie danych uzyskanych od operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Opracowanie przedstawia stan polskiego rynku PV na dzień 31 grudnia 2020 r.

W opracowaniu SBF POLSKA PV znajdują się dane dotyczące mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach PV oraz w systemach powyżej 50 kW na przestrzeni ostatnich lat. SBF POLSKA PV podaje również liczbę mikroinstalacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym z uwzględnieniem podziału ze względu na Operatorów Sieci Dystrybucyjnych.

W prezentowanym raporcie zwrócono uwagę na wzrost potencjału rocznej produkcji energii z mikroinstalacji na przestrzeni ostatnich lat oraz udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w krajowym zużyciu energii w porównaniu do poprzednich lat.

SBF POLSKA PV oszacowało wartość rynku mikroinstalacji oraz wartości rynku małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych.

Raport: “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20” to również dane dotyczące sprzedaży poszczególnych technologii związanych z branżą PV. Są to m.in. zestawienia dotyczące technologii modułów PV oraz sprzedaży falowników w Polsce w 2020 roku, które powstały na podstawie danych przekazanych przez dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych.

Źródło: polskapv.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz