Reklama
#

Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA 2020 – raport SBF

Rozwój rynku fotowoltaicznego w Polsce w 2020 roku przerósł najśmielsze oczekiwania całej branży PV. Polska jest krajem, w którym tempo rozwoju fotowoltaiki jest jednym z najszybszych w Europie. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zajmujące się propagowaniem oraz promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce prezentuje raport: “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20”.

Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA 2020 - raport SBF
Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA 2020 - raport SBF [Źródło: polskapv.pl]

Rok 2020 był rekordowym rokiem dla branży fotowoltaicznej. W 2020 roku do sieci elektroenergetycznej przyłączono 321 407 mikroinstalacji o łącznej mocy 2 151 MW. Ponadto w 2020 roku przyłączono również 399 MW instalacji powyżej 50 kW. Po raz kolejny rynek został zdominowany przez przydomowe elektrownie słoneczne, których udział w całej mocy zainstalowanej w PV na koniec 2020 roku wyniósł 81,9%.

Reklama
oknonet.pl

“Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20” jest kolejną edycją cyklicznego raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Prezentowany Raport powstał na podstawie danych uzyskanych od operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Opracowanie przedstawia stan polskiego rynku PV na dzień 31 grudnia 2020 r.

W opracowaniu SBF POLSKA PV znajdują się dane dotyczące mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach PV oraz w systemach powyżej 50 kW na przestrzeni ostatnich lat. SBF POLSKA PV podaje również liczbę mikroinstalacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym z uwzględnieniem podziału ze względu na Operatorów Sieci Dystrybucyjnych.

W prezentowanym raporcie zwrócono uwagę na wzrost potencjału rocznej produkcji energii z mikroinstalacji na przestrzeni ostatnich lat oraz udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w krajowym zużyciu energii w porównaniu do poprzednich lat.

SBF POLSKA PV oszacowało wartość rynku mikroinstalacji oraz wartości rynku małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych.

Raport: “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ‘20” to również dane dotyczące sprzedaży poszczególnych technologii związanych z branżą PV. Są to m.in. zestawienia dotyczące technologii modułów PV oraz sprzedaży falowników w Polsce w 2020 roku, które powstały na podstawie danych przekazanych przez dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych.

Źródło: polskapv.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz