Reklama
https://www.ceo-odnawialna.pl/

Photon Energy Group raportuje III kwartał i potwierdza plany na 2022 rok

Photon Energy Group opublikowała nieaudytowane wyniki finansowe za III kwartał 2022 r., kończący się 30 września 2022 r., wykazujące przychody w wysokości 35,419 mln EUR (+247,2% r/r) i EBITDA w wysokości 12,710 mln EUR (+186,7% r/r).

Photon Energy Group raportuje III kwartał i potwierdza plany na 2022 rok
Photon Energy Group raportuje III kwartał i potwierdza plany na 2022 rok

W III kwartale portfel własnych elektrowni spółki o mocy 91,9 MWp wygenerował wolumen czystej energii elektrycznej w wysokości 37,0 GWh, (wzrost o 6,6% r/r,) co przełożyło się – dzięki obecnym, wysokim cenom na rynku energii elektrycznej – na przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 15,506 mln EUR (wzrost o 136,1% r/r.). Od początku roku spółka wyprodukowała 103,0 GWh energii elektrycznej w porównaniu z 82,3 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 25,2% r/r), co oznacza, że osiągnęła już poziom produkcji z całego 2021 r. W pierwszych trzech kwartałach 2022 r., przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wyniosły 31,419 mln EUR, w porównaniu z 19,402 mln EUR w całym 2021 r. (wzrost o 61,9% w porównaniu z całym 2021 r.).

Reklama
oknonet.pl

Poza dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, spółka odnotowała również istotne wzrosty w segmencie dystrybucji modułów, falowników i akumulatorów, co wpłynęło na wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży do 35,419 mln EUR za III kwartał 2022 r. (wzrost o 247,2% r/r) i w konsekwencji do 67,785 mln EUR narastająco od początku roku (+175,3% r/r).

Pod względem działalności deweloperskiej III kwartał był bardzo pracowity ze względu na trwającą budowę pierwszych siedmiu elektrowni spółki w Rumunii, o łącznej mocy 28,3 MW, z których pierwsza jest bliska zakończenia. Uruchomienie wszystkich siedmiu elektrowni ma się rozpocząć około połowy listopada 2022 r. i zakończyć w najbliższych miesiącach. Spółka obecnie rozwija projekty fotowoltaiczne na skalę przemysłową o łącznej mocy 899 MWp na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Australii.

Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom za ich wkład w osiągnięcie tak dobrych wyników pomimo wymagającego otoczenia geopolitycznego i makroekonomicznego. Niezwykle dynamiczne otoczenie biznesowe, w którym obecnie funkcjonujemy wymaga od nas szybkich i zdecydowanych decyzji. Wierzymy, że nasze założenia biznesowe i koncentracja na rozwoju w perspektywie długoterminowej pozwolą nam skutecznie zaspokajać rosnący popyt na czystą energię słoneczną i usługi jej magazynowania – skomentował Georg Hotar, prezes zarządu Photon Energy Group.

W III kwartale 2022 roku Photon Energy wygenerował 35,42 mln euro przychodów (+247,2% r/r), EBITDA 12,71 mln euro (+186,7% r/r) oraz zysk netto 6,01 mln euro (vs strata netto 1,41 mln euro).

W pierwszych dziewięciu miesiącach Spółka odnotowała przychody na poziomie 67,79 mln EUR (+175,3% r/r), EBITDA 22,85 mln EUR (+167,2% r/r) oraz zysk netto 6,55 mln EUR (vs strata netto 5,44 mln EUR

Zarząd spółki podtrzymuje prognozę na cały 2022 r. w zakresie skonsolidowanych przychodów na poziomie 85 mln EUR i EBITDA na poziomie 24 mln EUR.

Źródło: photonenergy.com

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz