Reklama
https://www.bosch-homecomfort.com

Rozporządzenie ws. sposobu obliczania limitu cen energii

Rząd wprowadzi rozwiązanie polegające na określeniu sposobu obliczania limitu ceny za energię elektryczną przez wytwórców tej energii. 8 listopada 2022 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie, przedłożone przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Rozporządzenie ws. sposobu obliczania limitu ceny energetycznej
Rozporządzenie ws. sposobu obliczania limitu ceny energetycznej [źródło: www.gov.pl]

Jak podkreśla szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa, obserwowane wysokie ceny energii elektrycznej, wzrastające od 2021 r., osiągnęły rekordowe poziomy w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Obecnie wysokie ceny energii elektrycznej generują znaczące i niewspółmierne zyski finansowe dla niektórych wytwórców i przedsiębiorstw obrotu. Stanowią one także duże obciążenie dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu, a w dłuższej perspektywie mogą spowodować znaczące szkody społeczne i gospodarcze– wyjaśnia.

Minister Anna Moskwa dodaje, ze przyjęte dziś przez Rząd rozporządzenie ustali taki sposób obliczenia limitów cen, które będą pokrywały uzasadnione koszty uczestników rynku, a także zachowały zachęty inwestycyjne.

Efektem będzie minimalizowanie negatywnych efektów wysokich cen energii elektrycznej poprzez redystrybucję uzyskanych środków do odbiorców końcowych. Pośrednio, mechanizm może wpływać na obniżenie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym– zaznacza.

Nowe przepisy będą dotyczyć podmiotów, które muszą przekazywać odpis na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Chodzi o wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne, które wykonują działalność gospodarczą dotyczącą obrotu energią elektryczną. Dla wytwórców energii elektrycznej przedstawione zostały zasady i wzory określające limit ceny w zależności od technologii wytwarzania energii elektrycznej. Chodzi o energię z wiatru, energię z promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, węgiel brunatny, węgiel kamienny, paliwa ciekłe oraz paliwa gazowe. W przypadku przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzą obrót energią elektryczną, sposób określenia limitu ceny został przedstawiony oddzielnie dla energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, a oddzielnie dla obrotu energią elektryczną z wyłączeniem sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Źródło: gov.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz