Reklama
http://www.multitherma.com/

Nowy program dofinansowania fotowoltaiki na blokach

Po chwilowym spowolnieniu rozwój fotowoltaiki w Polsce nabiera rozpędu. Liczba prosumentów przekroczyła już 1,1 miliona. Mikroinstalacje powstają nie tylko na gruncie oraz dachach, ale także w nietypowych miejscach – na wodzie, elewacji czy balkonie. To właśnie ten ostatni typ montażu jest jedną z opcji dla mieszkańców bloków. Od lutego rusza nowy nabór, który ma dotować zakładanie paneli słonecznych na budynkach wielorodzinnych. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, kto może zostać beneficjentem programu, jaka jest intensywność wsparcia oraz czy dotyczy on balustrad fotowoltaicznych, czy innego typu działań.

Nowy program dofinansowania fotowoltaiki na blokach

Fotowoltaika na blokach – trzy możliwości

Montaż OZE na blokach można wykonać w dwóch formatach:

 • z wykorzystaniem balkonów,
 • na dachu (na rzecz jednego mieszkania, części wspólnych lub w formie prosumenta lokatorskiego).

Poniżej szczegółowo scharakteryzowano wymienione typy instalacji. Wzięto w nich pod uwagę uwarunkowania własnościowe, możliwości techniczne oraz szanse na pozyskanie dofinansowania.

Balustrada fotowoltaiczna – uwarunkowania własnościowe

W przypadku indywidualnych instalacji prosumenckich montowanych na budynkach jednorodzinnych sytuacja własnościowa jest prosta. Schodki zaczynają się, gdy obiekt należy do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Zgodnie z orzecznictwem, podłoga oraz ściana wewnętrzna balkonu niewątpliwie stanowi zasób właściciela mieszkania. Wszystko to, co jest widoczne na zewnątrz i połączone na stałe z bryłą budynku, ma wartość także dla innych lokatorów. Jak to wyraził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 stycznia 2014 roku „Barierka każdego z przedmiotowych balkonów jest elementem w istotny sposób kształtującym wygląd elewacji całego budynku i jako taka nie może być uznana za część nieruchomości służącej do wyłącznego użytku właściciela przylegającego do danego balkonu lokalu”. Tym samym właściciel mieszkania nie może podjąć indywidualnej decyzji o montażu fotowoltaiki. Te kwestie reguluje statut spółdzielni lub wspólnoty, a jeśli nie ma w nim odpowiednich zapisów – wola członków lub zarządu.

Balustrada fotowoltaiczna – możliwości techniczne

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń montażową, fotowoltaika na balkonie nie będzie przyjmować dużej mocy. Przy instalacjach poniżej 0,8 kW (a właśnie takie możliwości mają gospodarstwa domowe), zakłady energetyczne wydają negatywne postanowienia odnośnie przyłączenia do publicznej sieci energetycznej, powołując się na zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016. Tym samym inwestorzy montujący panele na balustradzie najczęściej wybierają model off-grid. Taka instalacja nie oddaje energii do sieci, zatem nie trzeba jej nigdzie zgłaszać. Prąd jest zużywany na bieżąco lub w przypadku posiadania magazynu energii, przechowywany w akumulatorach. Instalacja niewielkiej mocy nie jest w stanie zaspokoić pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną, ale może pełnić funkcję uzupełniającą. W ten sposób ogranicza nasze wydatki w rozliczeniach z zakładem energetycznym.

Balustrada fotowoltaiczna – dofinansowanie

Inwestorzy indywidualni mogą dotować przedsięwzięcia związane z montażem fotowoltaiki w oparciu o program Mój Prąd. Jednym z kluczowych ograniczeń nowego naboru jest minimalna moc instalacji na poziomie 2 kW. W przypadku balustrad fotowoltaicznych może się to okazać zbyt mało, co tym samym wykluczy inwestycję z możliwości starania się o dofinansowanie.

Fotowoltaika na dachu bloku – uwarunkowania własnościowe

W przypadku montażu przeprowadzanego na dachu bloku może dojść do dwóch sytuacji:

 • instalacja będzie własnością indywidualną, produkującą prąd na cele inwestora,
 • instalacja będzie własnością wspólnoty/spółdzielni i będzie zasilać urządzenia zlokalizowane w częściach wspólnych.

W praktyce pierwszy przypadek zdarza się niezwykle rzadko. Inwestor musi w nim pozyskać zgodę na wykorzystanie dachu od innych lokatorów. Taka decyzja wiąże się z zabraniem przestrzeni, która mogłaby posłużyć za miejsce montażowe instalacji wspólnej. Ten ostatni typ inwestycji staje się coraz popularniejszy, a to głównie z uwagi na ogłoszone nowe dofinansowanie fotowoltaiki na blokach.

Fotowoltaika na dachu bloku – możliwości techniczne

Dachy bloków są zazwyczaj dobrym miejscem pod montaż fotowoltaiki. Z uwagi na wysoką jakość materiałów użytych do ich wybudowania, nie ma ryzyka nadmiernego obciążenia. Ewentualne zacienienia są na ogół tylko punktowe (kominy, instalacje odgromowe, wypusty), a ich negatywny efekt na produkcję, można łatwo wyeliminować poprzez dobór optymalizatorów mocy. Jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku dostępna przestrzeń. Im jest jej więcej, tym większą moc fotowoltaiki można zamontować na dachu bloku.

Fotowoltaika na dachu bloku – dofinansowanie

Począwszy od 1 lutego 2023 roku ruszy nabór wniosków na dopłaty do fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych. Budżet programu wyniesie 500 milionów złotych, a wysokość wsparcia oszacowano na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych. W zakresie rzeczowym inwestycji może się znaleźć:

 • zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii,
 • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%,
 • instalacja wspomagająca, tj. magazyn energii czy pompa ciepła.

Program wprowadza instytucję prosumenta lokatorskiego. Do potencjalnych beneficjentów naboru należą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. To one będą składać wnioski o dofinansowanie, a wyprodukowana energia będzie przeznaczona na zasilenie urządzeń znajdujących się w częściach wspólnych. Co istotne, prosument lokatorski będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia, dokumentując go uchwałą zarządu lub wspólnoty o budowie instalacji OZE. Nowe dofinansowanie wyklucza możliwość otrzymania wsparcia dla inwestorów indywidualnych, którzy uzyskali zgodę na montaż własnej elektrowni na dachu bloku.

Dofinansowanie fotowoltaiki na blokach – czy to się opłaca?

Montaż fotowoltaiki opłaca się w praktycznie każdym wypadku. Jeśli tylko panele solarne nie są zacienione w sposób ciągły, można dzięki niej osiągnąć szereg korzyści. Należą do nich:

 • Obniżenie rachunków za prąd – przy dobrze zaprojektowanym zestawie, opłaty za zasilenie części wspólnych będą minimalne. Instalacja posadowiona na balustradzie zmniejszy miesięczne obciążenia w rozliczeniach z zakładem energetycznym.
 • Generowanie zysków – dzięki systemowi net-billing istnieje możliwość budowy elektrowni większej niż nasze potrzeby. Nadwyżki wytworzonej energii są w tym modelu sprzedawane do zakładu energetycznego. Kluczowe w tym wypadku jest dostępne miejsce do posadowienia zestawu paneli PV.
 • Uniezależnienie się od kolejnych podwyżek taryf.
 • Poprawa jakości środowiska naturalnego.
 • Wzrost wartości nieruchomości.

W przypadku zainteresowania montażem fotowoltaiki na bloku zapraszamy do kontaktu z firmą fotowoltaika.plus. To rzetelny partner biznesowy, który fachowo zaprojektuje, wykona i rozliczy finansowo projekt.

Źródło: fotowoltaika.plus

fotowoltaika.plus / Your Way Sp. z o.o.
Ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
fotowoltaika.plus
+48 233 233 233
[email protected]

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz